2010 var et fantastisk år for meglerhuset Pareto Securities. Det hyperlønnsomme meglerhuset dro inn over 900 millioner kroner av en omsetning på litt over 1,2 milliarder kroner. Fantasiinntjeningen kom blant annet fra refinansiering og emisjoner i riggmarkedet og andre oljerelaterte markeder. Meglerhuset var også tungt inne i noteringen av forsikringskjempen Gjensidige.

Den som kan juble høyest for resultatene i Pareto Securities er imidlertid hovedeier Svein Støle. Hans indirekte andel av resultatet i Pareto Securities rundt 25 prosent. Dermed kan altså Norges ukronede meglerkonge notere seg for nok et fantastisk resultatår. De begynner det å bli mange av.

Sitter igjen med 225 millioner kroner
Beregninger NA24 har gjort viser at det fantastisk resultatet til Pareto Securities fordeles grovt med 30 prosent til meglerhusets partnere og 20 prosent til andre ansatte. Partnere og ansatte fordeler altså 450 millioner kroner av fjorårets resultat seg i mellom.

Svein Støle forsyner seg direkte og indirekte med en fjerdedel av meglerhusets resultat, altså 225 millioner kroner, viser beregningene til NA24. NA24 gjorde en grovberegning i fjor også. Da beregnet vi Støles inntekt fra Pareto Securities til 160 millioner kroner. Dermed har meglerkongen dratt inn utrolig 385 millioner kroner over to år på sitt meglerhus.

(Saken fortsetter under)

En fantastisk opptur
Støle startet sin karriere i Kapital, men gikk i 1987 over i meglerhuset til Dagfinn Sundal og Jan Petter Collier. I 1991 ble han sjef for Pareto, som da var eid av Oslobanken. Etter en periode med problemer i Oslobanken, kjøpte Støle, Widar Salbuvik, Anders Endresson og Erik Bartnes ut de gamle eierne. Støle er nå største eier i Pareto-konsernet, og kontrollerer i underkant av 80 prosent av aksjene i selskapet.

Under Støles ledelse har selskapet hatt en fantastisk opptur. Selv velger den opprinnelige sørlendingen et tilbaketrukket liv. Han har imidlertid den siste tiden blitt trukket inn som rådgiver at næringsminister Trond Giske.

Svein Støle har ikke svart på NA24s forespørsler.