Meglerhuset Pareto Securities er kanskje Norges største pengemaskin innen meglerbransjen. Ifølge tall Dagens Næringsliv har hentet inn, tjente selskapet utrolige 800 millioner kroner i fjor. Dermed føyer selskapet seg inn i rekken av ledende finanshus som tjente store penger i kriseåret 2009.

I det norske markedet er det trolig ingen andre som hadde like god inntjening.

Heller ikke Pareto-eier Svein Støles egen andel av meglerinntektene er lette å «matche». Hvis man regner grovt på det, og det gjør vi, så er Svein Støles andel av overskudddet til Pareto Securities på hele 160 millioner kroner.

Fantastisk suksess
Den fantastiske suksessen med meglerhuset Pareto har dratt Svein Støle opp som en av Norges rikeste menn, og han er den definitivt rikeste i finansbransjen. I 2009 anslo Kapital Støles formue til 5,5 milliarder kroner.

Støle startet sin karriere i Kapital, men gikk i 1987 over i meglerhuset til Dagfinn Sundal og Jan Petter Collier. I 1991 ble han sjef for Pareto, som da var eid av Oslobanken. Etter en periode med problemer i Oslobanken, kjøpte Støle, Widar Salbuvik, Anders Endresson og Erik Bartnes ut de gamle eierne. Støle er nå største eier i Pareto-konsernet, og kontrollerer i underkant av 80 prosent av aksjene i selskapet.

(Fortsetter under)

Suksess med obligasjoner
Mens det var tyngre å tjene penger på ren aksjehandel i fjor, i tillegg til corporatevirksomheten, var det desto mer fart i restruktureringen av gjeld. Rundt halvparten av Paretos inntjening i fjor kom fra obligasjoner.

Pareto har også lagt på seg i 2009. Etter overtagelse av hele den New York-basert finanssatsingen Nordic Partners og kjøpet av corporatehuset Medici, teller Pareto nå 226 ansatte.