(SIDE2:) For de aller fleste av oss kommer svineinfluensaen til å oppleves som en hvilken som helst annen influensa, eller en kraftig forkjølelse, som han holdes i sjakk med nok hvile og febernedsettende piller.

Mer fra Side2.no: Sjekk forsiden nå!

Men enkelte grupper bør være obs og følge ekstra godt med skulle de utvikle symptomer. Ifølge Folkehelseinstituttet kan de som tilhører enkelte grupper muligens utvikle komplikasjoner dersom de skulle bli smittet av Influensa A(H1N1):

Komplikasjoner
Følgende sykdommer ser ut til å øke risikoen for sykehusinnleggelse og komplisert sykdom: astma og andre kols, sykelig overvekt, diabetes, immunsvekkelse, kronisk hjerte- og karsykdom, kronisk nyresvikt, anfallssykdommer og kreft, samt muligens graviditet.

Disse gruppene er mer utsatt for å utvikle for infeksjoner som følge av svineinfluensa. Erfaringer fra tidligere influensapandemier har vist at det er disse infeksjonene - som for eksempel lungebetennelse - som dreper, ikke influensaen i seg selv.

Gravide
Helsemyndighetene vet foreløpig ikke om gravide i større grad enn andre smittes av svineinfluensa, men erfaringer tyder på at gravide rammes hardere av sykdom hvis de først smittes. I Storbritannia anbefales gravide å unngå store folkemengder og unødig reise.

Graviditet kan være en stor belastning for kroppen, da tilstanden øker blodets volum og sirkulasjon, noe som igjen er krevende for hjerte og nyrer. Samtidig tar fosteret så mye næring fra morens kropp som det trenger, som kan føre til at den gravide kan bli underernært, sier dr. Prit Buttar til MailOnline.

Folkehelseinstituttet mener at det er mulig økt risiko for komplikasjoner hos gravide med influensasykdom. De anbefaler derfor å gi gravide tilbud om antiviral behandling ved mistanke om svineinfluensasmitte. I tillegg anbefaler de å vurdere tilbud om forebyggende behandling (posteksponeringsprofylakse) til gravide som har vært eller er i nær kontakt med mulige eller bekreftede tilfeller med influensa A(H1N1).

Det foreligger lite informasjon om bruk av Tamiflu hos gravide. Studier av gravide dyr som har fått Tamiflu har ikke vist skadelige effekter på svangerskapsforløp, fosterutvikling eller fødsel. Så langt har det heller ikke vært rapportert en slik sammenheng hos mennesker.

Unge rammes
Foreløpig er de fleste pasientene barn og unge voksne (mange i 20-årene), og få er over 60 år. I Mexico har det vært dobbelt så høy angrepsrate hos personer under 15 år sammenliknet med dem over. I USA er 60 prosent av pasientene mellom 5 og 24 år.

Det kan skyldes at det er de unge som er eksponert, for eksempel ved reiser, og at eldre har noe restimmunitet fra tidligere sesonger. Fra USA viser en studie at en tredel av eldre over 60 år har kryssreagerende antistoffer mot det nye viruset, noe som kan tyde på restimmunitet fra infeksjon med influensa A(H1N1)-virus i perioden mellom 1918 og 1957.

Det kan også være at det er noe med dette viruset som gjør det mer sykdomsfremkallende for unge eller at unge oftere får tatt prøve og dermed blir bekreftede tilfeller som registreres. Vi vet ikke om noen aldersgrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom eller for dødelig utgang. I Mexico er 78 % av de døde mellom 20 og 54 år.

Dette skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider. Les mer her.

Folkehelseinstituttet råder nordmenn som faller innenfor gruppene ovenfor til å unngå unødige reiser til områder der det foregår vedvarende lokal smitte, spesielt dersom området har et dårlig helsetilbud.