En foreløpig opptelling av aksjetegningen i gigantemisjonen gjennomført av det svenske bankkonsernet Swedbank viser en overtegning på hele 88 prosent.

Dermed er bruttoprovenyet på 15,1 milliarder svenske kroner mer enn sikret for banken som har fått merke finanskrisen. Emisjonen som er gjoet med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer opplevde en tegningsgrad på 98,4 prosent fra aksjonærene som benyttet fortrinnsretten.

- Den store overtegningen viser tydelig våre aksjeeieres ekte støtte til Swedbank, noe som er veldig oppmuntrende. Kapitalreisningen styrker Swedbanks evne til å gjennomføre sin strategi og bidrar til at vi raskere kan sikre konkurransedyktige vilkår til bankens generelle lånekostnader, sier konsernsjef Michael Wolf i en kommentar.