Bedriftsforbundet er lei av arbeidere som misbruker egenmeldinger.

Les også: Her vil de betale ansatte for å få ned fraværet

Onsdag er det 1. mai, kjent som arbeidernes internasjonale kampdag, og i den forbindelse kaster nå Bedriftsforbundet ut en brannfakkel: De ønsker å skrote den såkalte IA-avtalen i sin helhet, og at det innføres lønnstrekk første sykedag.

Nettavisen NA24 har i en rekke artikler satt fokus på sykelønnsordningen, og hvordan nordmenn er dobbelt så syke som våre svenske kolleger.

Les også:

Gir IA-avtalen skylden

Bedriftsforbundet mener årsaken langt på vei er IA-avtalen. IA-avtalen brukes som argument for å ikke gjøre noe med sykelønnsordningen i Norge, som garanterer alle full lønn fra første sykedag.

- IA-avtalen binder opp veldig mye ressurser i sykelønnsordningen, og låser debatten om hvordan man kan få ned sykefraværet, sier næringspolitisk rådgiver Eirik Kollerøy i Bedriftsforbundet til Nettavisen NA24.

Bedriftsforbundet har sett seg lei på en avtale de mener er mer opptatt av formaliteter, enn faktisk måloppnåelse.

3617992

- Flere har vist til at resultatene av IA-avtalen er dårlig, og at sykefraværet mange steder har gått opp. Det er noen få store bedrifter med store HR-avdelinger som har fått til positive ting, men for de fleste vanlige bedrifter fungerer ikke avtalen etter hensikten.

- En blir veldig milepælorientert med alle frister, arbeidsgiver kan få bot for å ikke sende inn skjemaer til rett tid. En har blitt mer opptatt av å gjøre ting til rett tid i henhold til reglene, enn å gjøre de rette tingene, sier Kollerøy.

Tror IA-avtalen vil hasteforlenges

Årsaken til at Bedriftsforbundet, som har stått utenfor IA-avtalen hele tiden, nå starter kampen, er ting de nå mener skjer på kammerset.

- Det har kommet oss for øret at partene har hyppige møter på kammerset, og at man nå jobber med å fremskynde en forlengelse av avtalen. Planen var å gjøre dette til høsten, men nå kan det skje før valget, uten at det er noen debatt rundt det. Vi frykter at dette kommer til å skje før stortingsvalget, slik at en ny regjering ikke kan gjøre endringer fordi en er bundet opp gjennom IA-avtalen, sier Kollerøy.

Ifølge Bedriftsforbundet er sykefraværet i Norge uforståelig høyt.

- Det er ingen grunn til at sykefraværet i Norge skal være over dobbelt så høyt som i Sverige. Det en har gjort til nå er en softtilnærming der arbeidsgiver pålegges å følge opp tettere, men det er veldig lite sanksjonsmuligheter overfor andre parter. En kommer ikke utenom å se på økonomiske virkemidler, sier Kollerøy.

- En kan innføre en karensdag, og 80 prosent sykepenger i sykeperioden - men med unntak for kronikere og fravær ved barn sykdom, sier han.

- Udemokratisk

Ifølge Bedriftsforbundet er likevel ikke det viktigste hva slags løsninger som velges, men at en tør å tenke nytt.

- Det verste er at en legger lokk på en demokratisk debatt. Det er ille at det ikke er Stortinget som behandler sykelønnsordningene. En har løftet store mengder av statsbudsjettet ut til partene i arbeidslivet. Ingen politiske partier vil ta i det når NHO, Virke, LO og de andre partene har blitt enige, sier han.

Det går med rundt 37 milliarder kroner i året fra Staten for å dekke sykepenger. Med et halvert sykefravær ville man med dagens ordning kunnet spart 17 milliarder kroner.

Starter Facebook-aksjon

Bedriftsforbundet har derfor startet en Facebook-aksjon for å få folk til å engasjere seg mot IA-avtalen.

«Mer enn 12 år senere har IA-avtalen fortsatt ikke klart å redusere sykefraværet som forventet. Det som derimot har skjedd, er at LO og Regjeringen har brukt IA-avtalen for å legitimere stadig nye lovregler som legger byrder på arbeidsgiveren. Virksomhetene har i praksis fått hele ansvaret for å drive sykeoppfølgingsprosessen», skriver de på sine sider.

- Hvordan skal dere få folk til å engasjere seg i å kreve en dårligere sykelønnsordning?

- Det er enorme mengder penger som brukes på dette, som kunne gått til bedre formål som samferdsel og helse. Vårt mål er å vise konsekvensene av dette, sier Kollerøy.

- IA-avtalen sementerer tankegangen rundt dagens løsninger, fremfor at vi tør å tenke nytt. Det er ikke bare rene kostnader, det er også feil fokus. I tillegg blir dette et svarteperspill. NAV er veldig opptatt av milepæler og ser mest på at ting skjer til rett tid. De vil heller utbetale sykepenger fremfor å se på de reelle utfordringene i hvert tilfelle.

- For eksempel kan det være en aldrende person som har slitt i mange år i sin nåværende tunge jobb, som blir sykemeldt. Han er ufør til sin nåværende jobb, og blir sykemeldt, men han kunne utmerket godt fungert i en annen jobb. Da begynner tiden å gå, og vi har mange eksempler av denne typen der ting kunne blitt tatt tak i mye tidligere om man hadde hatt et annet system, sier han.

- Vi kjenner oss veldig igjen i beskrivelsen av at IA-avtalen har gjort at veien har blitt selve målet, konkluderer han.

Les også: Nå vil de betale ansatte for å få ned fraværet