Gå til sidens hovedinnhold

Diagnose sju måneder forsinket

Røntgenbildet viste en mulig kreftutvikling. Likevel ble ikke pasienten varslet før etter sju måneder.

(SIDE2): Det er Sykehuset Østfold selv som rapporterer om den uønskede hendelsen på sin nettside. Helsetilsynet i Østfold er også varslet.

Artikkelen er levert av Sarpsborg Arbeiderblad

Ifølge røntgenlegen viste altså røntgenbildet av hjerte og lunge en mulig kreftspredning. Men i stedet for at pasienten ble varslet, ble røntgenbildet liggende sju måneder i sykehusets elektroniske journalsystem (DIPS) uten å bli vurdert av behandlende lege. Dermed ble heller ikke ytterligere utredning og behandling iverksatt.

Vikar bestilte undersøkelse
En interngjennomgang ved sykehuset avslørte feilen. Men da hadde det altså gått sju måneder. Den videre utredningen som da ble igangsatt viste også at kreftsykdommen hadde utviklet seg.

– Pasienten følges nå nøye opp fra sykehusets side. Det er for tidlig å si om dette får konsekvenser for vedkommende, sier kommunikasjonsdirektør Anne Grethe Erlandsen.

En gjennomgang av saken i ettertid viste at legen som bestilte røntgenundersøkelsen var en innleid vikar. Ifølge sykehuset skyldes forsinkelsen at svaret som ble sendt til denne vikarlegen ikke automatisk ble videresendt til en annen lege etter at vikariatet var avsluttet.

– Forsinkelsen skyldes trolig både feil bruk av datasystemet og systemsvikt, rapporterer sykehusets ledelse. Pasientskadeutvalget ved Sykehuset Østfold mener det er totalt uakseptabelt at prøvesvar kan bli borte, og har sendt den alvorlige hendelsen over til behandling i sykehusets kvalitetsutvalg.

Må gjøres manuelt
Flere av de uønskede hendelsene som sykehuset rapporterer inn til Helsetilsynet denne måneden er knyttet til legemiddelhåndtering og registrering av pasientopplysninger i datasystemer.

– Innenfor disse feltene er det fortsatt mye arbeid som må gjøres manuelt. Dette øker dessverre muligheten for at det gjøres feil, innser administrerende direktør Just Ebbesen. Han opplyser at det allerede er igangsatt flere tiltak for å bedre pasientsikkerheten.

– Vi har skjerpet rutinene for å sikre at pasienter blir fulgt opp. Vi er også i ferd med å ta i bruk nye metoder for sikker legemiddelhåndtering, kommenterer Ebbesen.

Han mener det er helt nødvendig med tett oppfølging fra ledere og ansatte når systemene er komplekse og mye av informasjonen skal behandles manuelt.

Les om ytterligere to sykehustabber ved Sykehuset Østfold i Sarpsborg Arbeiderblad tirsdag.

Les SA som eAvis her

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken