OSLO (Nettavisen): Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) la tirsdag fram regjeringens forslag for å stramme inn og gjøre det mindre attraktivt å søke asyl i Norge.

Listhaug: Vi må begrense rett til varig opphold

Blant regjeringens forslag er et krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening kan finne sted og at oppholdstillatelse kan falle bort dersom beskyttelsesbehovet faller børt før fem år er gått.

Regjeringen vil videre gjøre det mulig å nekte realitetsbehandling av asylsøknader når personene kommer direkte fra nordisk naboland. Det foreslås også å nekte asylsøkere som søker via Russland. Regjeringen vil videre skjerpe kravene til identitetspapirer for asylsøkere. Blant annet skal det rutinemessig tas fingeravtrykk og bilde ved ankomst til Norge.

- Det det handler om nå er om Norge skal ta imot 10.000 eller 100.000 asylsøkere neste år. Kommer det opp mot det siste anslaget, vil det være dramatisk. Derfor må vi gjøre grep for å gjøre det mindre attraktivt for personer uten beskyttelse å komme til Norge, sa Listhaug.

Her er tiltakene for å møte flyktningekrisen

- Flyktningekrisen er internasjonal og må først og fremst løses av andre, innledet Listhaug og pekte på at Norge er blant landene i Europa som har tatt imot flest asylsøkere målt mot antall innbyggere. Per 1. desember hadde Norge registrert 30.110 asylsøkere.

Les også: NOAS og Humlen kritiske til Listhaugs forslag

- Det som er viktig nå er å bevare asylinsituttet for de som trenger det, og sørge for at det blir mindre attraktivt for de uten beskyttelsesbehov å komme til Norge, sa Listhaug videre.

Dette er noen av de nye tiltakene regjeringen foreslår:

  • Enslige mindreårige asylsøkere skal få midlertidig beskyttelse til de er 18 år.
  • Hjemmel til å beslutte at Norge ikke skal realitetsbehandle søknader fra personer som kommer direkte fra et nordisk naboland.

Les også: Venstre sterkt kritisk til regjeringens asyltiltak

- Neste år kan det ifølge UDIs anslag komme mellom 10.000 og 100.000 asylsøkere til Norge. Slår det til i nærheten av det siste anslaget, vil det slå ut på vår velferdsstat, og det er klart behov for innstramminger, sa Listhaug på pressekonferansen.

- Det er viktig å være i forkant av det som kan bli en økende asyltilstrømming utover våren, da tallene tradisjonelt tar seg opp igjen, sa hun videre.

Regjeringen vil også følge opp sentrale deler av stortingsforliket med disse innstrammingene:

  • Innstramninger i retten til familiegjenforening.
  • Integreringskriterier for å få permanent opphold.
  • Økt mulighet til å sikre retur av personer med åpenbart grunnløse asylsøknader.
  • Reduksjon i klagefristen fra tre til én uke ved åpenbart grunnløse asylsøknader.
  • Behov for effektiv ID-avklaring.
  • Forenklinger i saksbehandlingsregler når en asylsøknad kan nektes realitetsbehandlet.
  • Nye midlertidige beskyttelsesformer.
  • Forslag til ny subsidiær beskyttelsesform som bedre skiller mellom konvensjonsflyktninger og andre som ikke kan returneres i henhold til internasjonale forpliktelser.

Må bestå prøve i norsk

Regjeringen vil at alle som ønsker varig opphold i Norge må bestå avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap.

- Man må være selvforsørget de siste tre årene og beherske et minimum av norsk muntlig for å kunne få permanent oppholdstillatelse. I tillegg utvides plikten til å delta i norskopplæring og samfunnskunnskap også for personer mellom 55 og 67 år, sa innvandringsministeren tirsdag ifølge NTB.

For å få permanent oppholdstillatelse må vedkommende ha gjennomført og bestått avsluttende prøve i norsk muntlig med resultat A1 eller bedre.

Varslet innstramminger på dag én

Da Listhaug tiltrådte var innstramminger i asylpolitikken det første hun lovet å gyve løs på. På første dag varslet hun også at det vil komme krav til integrering.

- Jeg mener det er helt nødvendig å stille strengere krav til de som faktisk får opphold i Norge. Når de får det, skal samfunnet forvente tilbake at de både lærer seg norsk, får seg en jobb og blir en bidragsyter i det norske samfunnet i stedet for å gå og motta offentlige velferdsordninger. Hvis ikke, kommer ikke vårt samfunn til å være bærekraftig på sikt, sa Listhaug til Nettavisen 16. desember.

Les også: Vil frata unge asylsøkere kontanter

Les også: Vil kunne bortvise alle asylsøkere fra nordiske land

Les også: Flere kritiske til Listhaugs asylforslag

Nettavisen mener: Riktig å stramme inn