Regjeringen vil gjøre det mye vanskelig å få permanent opphold i Norge. Denne retten «må begrenses», ifølge innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Folk som søker permanent opphold må avlegge prøve i samfunnskunnskap, dokumentere et minimum av norsk språkforståelse og ha vært selvforsørget i minst tre år, hvis regjeringens forslag blir vedtatt.

Les også: Slik vil Listhaug stramme inn overfor asylsøkerne

Det blir i så fall også innført skjerpede krav til personer mellom 55 og 67 år.

– Med så store migrasjonsstrømmer som vi ser nå, er rett til varig opphold noe som må begrenses, sa Listhaug da hun presenterte regjeringens innstrammingsforslag.

– Med strengere krav gir vi et sterkt incitament for at de som kommer hit skal gjøre en egen innsats for å bli integrert i det norske samfunnet, sier statsråden.

Neste år har Utlendingsdirektoratet (UDI) anslått at det kan komme mellom 10.000 og 100.000 nye asylsøkere til Norge.

Vil ha beredskapshjemmel for Norden

Regjeringens forslag til nye innstrammingstiltak i den norske asylpolitikken innebærer videre at politiet kan få rettigheter til å bortvise asylsøkere ved grensen til Norge i «ekstraordinære situasjoner».

– Vi ønsker å innføre en beredskapshjemmel for Norden. Sverige tok imot 150.000 asylsøkere i 2015 og det svenske statsapparatet er under svært stort press. Denne hjemmelen vil gjøre at politiet kan bortvise asylsøkere på grensen mot en nordisk nabostat, men kun i «ekstraordinære situasjoner», sier Listhaug.

Fingeravtrykk og bilde på grensen

Regjeringen vil også skjerpe kravene til identitetspapirer for asylsøkere. Blant annet skal fingeravtrykk og bilde tas rutinemessig ved ankomst til Norge.

– Det er en krevende situasjon, fordi så mange kommer uten id-papirer. Derfor er det viktig for oss å styrke og sikre en effektiv id-avklaring. I tillegg til mangel på id-papirer utgjør også bruk av falske identiteter en sikkerhetsrisiko, sier Listhaug.

Listhaug sier at Norge i større grad må følge eksempelet fra andre europeiske land, som Storbritannia, som har strengere regler når det gjelder identifikasjon.

– Vi vil gjøre endringer som at det rutinemessig lagres fingeravtrykk og bilde av asylsøkere fra alle land utenfor EØS. Disse skal legges i en felles database, som vil være en del av Schengen-systemet, sier Listhaug, og legger til at disse opplysningene vil fjernes dersom personene får innvilget statsborgerskap eller at det har gått ti år.