Gå til sidens hovedinnhold

First House sier nei

Nekter å gi innsyn i Sylvi Listhaugs kundeliste.

First House vil ikke gi pressen innsyn i landbruks- og matminister Sylvi Listhaugs (Frp) kundeliste, fremgår det av et brev til Landbruks- og matdepartementet, melder NTB.

I et brev til Landbruks- og matdepartementet skriver administrerende direktør Per Høiby i First House at selskapet er enig i departementets begrunnelse for å ikke å gi pressen innsyn i kundelisten.

Kundelistene er av «konkurransemessig betydning» og «vil kunne skade oss om de ble gitt ut», skriver Høiby i brevet.

«Enda viktigere for oss er forholdet til våre kunder som har tillit til at kundeforholdet forblir fortrolig dersom de ønsket det», fortsetter han.

Ønsker åpenhet, men...
First House framholder i brevet at selskapet oppfordrer sine kunder til å være åpne om kundeforholdet. Men kundene kan ha ulike «legitime og aktverdige grunner» til å ønske konfidensialitet, fastslås det.

«Vi er rettslig forpliktet etter de avtaler vi har inngått og til å forsvare våre kunders interesser», fastslås det videre.

Ba om å få frigi listene
Både Listhaug og departementet har fastholdt at de ikke kan offentliggjøre listen av hensyn til taushetsplikten. Listhaug har vist til konfidensialiteten hun var pålagt som ansatt i First House, mens departementet har vist til forvaltningslovens bestemmelser om forhold «det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde».

Departementsråd Leif Forsell mener listen likevel kan offentliggjøres, forutsatt at de som har krav på taushet, gir sitt samtykke. Derfor ba han First House vurdere om listen kan frigis, som de nå altså sier nei til.

Rema 1000 har allerede bekreftet at Listhaug ga dem råd mens hun var ansatt som PR-rådgiver.

Les også: - Jeg lar det bare fare

Solberg vil ha ny vurdering
Tidligere onsdag ble det kjent at statsminister Erna Solberg (H) har bedt om en ny vurdering av om kundelistene til landbruksministeren kan gjøres offentlig.

Statssekretær Lars Øy ved Statsministerens kontor (SMK) sendte derfor mandag et brev til lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet der han ber om at det gjøres «en nærmere vurdering av adgangen til å unnta slike kundelister fra offentlighet», skriver Dagens Næringsliv.

Bakgrunnen for brevet er at Bård Vegar Solhjell (SV) henvendte seg til SMK og ba om at det ble gitt innsyn i kundelistene fra konsulentselskapet First House, som Listhaug jobbet for før hun ble hentet inn som statsråd.

Les også: Solberg vil ha ny vurdering av Listhaugs kundelister

Sivilombudsmannen har fått listen
Landbruks- og matdepartementet har også oversendt Sylvi Listhaugs kundeliste fra til Sivilombudsmannen, etter at Sivilombudsmannen har bedt om å få oversendt alle relevante dokumenter knyttet til en klage fra Dagsavisen på avslag om innsyn i den mye omtalte kundelisten.

I et brev til Sivilombudsmannen skriver Landbruks- og matdepartementet at Sylvi Listhaugs liste vil bli overlevert personlig til Sivilombudsmannen av departementsråd Leif Forsell.

- Det har nå skjedd, sier kommunikasjonsrådgiver Ståle Norang i Landbruks- og matdepartementet til NTB.

Departementet har overlevert i alt 20 dokumenter til Sivilombudsmannen. Av dokumentlisten framgår det at en rekke medier har bedt om innsyn i kundelisten, deriblant Dagsavisen, Aftenposten og NRK, men fått avslag. Også stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) har bedt om innsyn i dokumentet.

Kommentarer til denne saken