I helga kom Frp-leder Sylvi Listhaug med en brannfakkel. Hun mener de internasjonale konvensjonene som favoriserer urfolk må skrotes i kjølevannet av striden rundt vindmøllene på Fosen.

– Dersom internasjonale forpliktelser forhindrer oss i å følge likhetsprinsippet, må vi revidere og om nødvendig trekke oss fra de konvensjoner som forhindrer oss, sa Listhaug til Frps sentralstyre på Gardermoen lørdag.

Mandag utdypet Listhaug sitt syn i Politisk kvarter på NRK.

– Det er klart at det er krevende å tre ut av konvensjoner, men det er helt klart at det er mulig å se på de særrettighetene som er. Ser man på konfliktene i nord så ser vi jo det at det er sterke reaksjoner i befolkningen i nord på de særrettighetene som samene har. Det er mye krangling om prosjekter, sa hun.

Se video fra NRK-debatten:

–Sterke reaksjoner

– Mener du krangling er et prinsipielt grunnlag for å gå ut av en konvensjon? ble Listhaug spurt av programlederen.

– Jeg mener man må ta det på alvor når deler av befolkningen føler at enkelte grupper sin særrettigheter går på bekostning av storsamfunnet, og det er jo det dette handler om for oss. Det å se framover, sa hun, og påpekte:

– Vi er i en sikkerhetspolitisk situasjon nå, der vi er nødt til at folk bygger og bor i nord, til å ha et livsgrunnlag der. Da kan vi ikke komme i en situasjon der vi ikke får utvikling, og der en gruppe stanser veldig mye av det som skal utvikles.

– Fått mye hets

Listhaug mener det må settes ned et utvalg som skal se på særrettighetene som i dag gis til ulike minoritetsgrupper.

– Vi mener at du skal ikke ha særrettigheter basert på etnisk opprinnelse, slo hun fast.

Frp-lederen fortalte samtidig at hun har mottatt mye hets etter helgens utspill.

– Det har kommet masse beskyldninger. Det er hets om at vi ikke liker samer, og det ene og det andre. Jeg tar sterkt avstand fra de beskyldningene, for vi mener at det er viktig å ta vare på den samiske kulturen, sa Listhaug, som senere i debatten la til:

– Det må være likhet for loven.

– Fullstendig avsporing

Arbeiderpartiet mener imidlertid at Listhaug bommer stort med sitt forslag.

– Det Frp nå kommer med er jo en fullstendig avsporing av den debatten som nå pågår, sa lederen av miljø- og energikomiteen på Stortinget, Marianne Siverstsen (Ap), i Politisk kvarter.

– Det lovmessige bygger på at man må ha en forskjellsbehandling for å sikre reell likebehandling. Det andre er at for å sikre utvikling i Nord-Norge så er det siste vi trenger økt polarisering ved at man setter folk og grupper opp mot hverandre, sa hun.

Sivertsen vektla at det som nå trengs er en bedre dialog.

– Man må komme inn på et spor der man finner løsninger på de utfordringene som vi står i. Vi skal jo bo i lag. Vi som bor i Finnmark og Nord-Norge vi trenger dialog, at man finner løsninger – og trenger ikke at man fører oss inn på et juridisk spor som nettopp kommer til å føre til at det blir større avstand mellom folk. Vi kommer til å ha konflikter og rettssaker i lang tid framover, sa hun.