Næringspolitikken har ikke vært særlig fremtredende i årets valgkamp. Dette til tross for at industrien sliter tungt, som følge av finanskrise og høy norsk krone.

Det er imidlertid flere saker som har fått de skiftende næringsministerene fra Ap i fokus i stortingsperioden. Regjeringen gikk høyt ut med utspill om at den statlige eiermakten skulle økes. Dette betydde at staten skulle øke bruken av sin mulighet til å påvirke selskapene de var eier i. Tidligere var den norske modellen at staten mer var en passiv eier i statseide selskaper. Regjeringen har også markert en klar bredside mot opsjoner for norske bedriftsledere.

Mest av alt er nok kjøpet av aksjene fra Kjell Inge Røkke i Aker Solutions eksempelet på ambisjonene til den rødgrønne regjeringens næringspolitikk. Men, det er finanskrisen som har gitt lange arbeidsdager i Næringsdepartementet det siste året.

- Her er det gjort en del riktige grep, men de er nok ikke veldig særnorske sier bransjepolitisk direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde til NA24.

Røkke-kjøpet
Tidligere nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen var mannen som satt i førersetet med en verktøykasse da staten kjøpte de omstridte Røkke-aksjene.

I 2007 gikk staten inn som eier av 30 prosent av aksjene i selskapet Aker Holding AS som eier en post på drøyt 40 prosent i Aker Solutions. Aker ASA, hvor Røkke er hovedeier, har 60 prosent av aksjene i Aker Holding. De svenske selskapene Saab og Investor (Wallenberg) har totalt 10 prosent.

Allerede da handelen ble kjent begynte kritikken å hagle mot regjeringen. Blant annet skrev NA24s faste kommentator Are Slettan følgende;

«Prinsipielt er det selvsagt tullete at den norske staten skal øke sin eksponering mot olje- og gassektoren ytterligere. Men de negative sidene ved dette ligger eventuelt langt inne i fremtiden. I alle fall etter neste valg».

I sin blogg på NA24 forsvarte Dag Terje Andersen kjøpet av Røkke-aksjene. Han skrev følgende:

«Da annonserte vi at staten gikk inn i Aker Kværner, nå Aker Solutions, gjennom Aker Holding. For meg står dette som et tydelig bevis på at regjeringen følger opp sine løfter om en aktiv næringspolitikk. Jeg var opptatt av at vi skulle sikre Aker Kværner langsiktighet på eiersiden, og beholde et sterkt norsk kompetansemiljø.»

Knut E. Sunde sier at det er viktig å opptrå profesjonelt, uansett om man har en regjering som vil selge seg ned eller kjøpe seg opp i bedrifts-Norge. Han påpeker at det er krevende å ha så utstrakt statlig eierskap som vi har i Norge, og at behovet for forutsigbarhet er stort.

- Jeg har vel inntrykk at det er mer å hente her, sier Sunde til NA24.

Kjøll- og Røkke-krig
I juni 2008 ble Sylvia Brustad Nærings- og handelsminister. Hun har vært stortingsrepresentant for Hedmark Arbeiderparti siden 1989, med unntak av to perioder som statsråd. Før dette var hun journalist for LO-blader. I tillegg var hun fra 2005 til 2008 helse- og omsorgsminister i Stoltenberg II-regjeringen. Det var dermed en markant politiker som tok over Næringsdepartementet, men hun fikk likevel raskt kritikk for å ha manglende kompetanse innenfor feltet.

Det Brustad har vært mest kjent for i perioden er håndteringen av finanskrisen, i tillegg til kampen med Kjell Inge Røkke, knyttet til Aker-saken. Det sistnevnte endte med at Brustad la seg flat for Røkke, og han fikk gjennomført sine overførsler av selskaper fra Aker til Aker Solution. Hun måtte til og med møte for Stortingets kontrollkomité, for å svare på prosessen rundt saken .

Brustad har også vært i vinden på slutten av siste ministerrunde etter at hun har utsatt saksbehandlingen av fakturaen til Berit Kjøll en rekke ganger.

Les også: Alt om Røkke-saken

Gikk først
Helten fra Cato Air-dramaet, Odd Eriksen, var den første næringsministeren i perioden.

Les mer om Cato Air-saken: - Vi hadde englevakt

Han var også den første ministeren i Stoltenbergs regjering som trakk seg. Det var særlig Eriksens tette bånd med LO som var årsaken til at han fikk ministerjobben.

Odd Eriksens innsats fikk strykkarakter av flere fagforeningstopper.

Les mer: Gir stryk til ministeren

Etter bare et år i ministerstolen ga Odd Eriksen nøkkelkortet til den tidligere skogsarbeideren Dag Terje Andersen.