Sylvie Courvoisier – Mark Feldman Quartet
To Fly To Steal
Intakt Records/MusikkLosen

Den sveitsiske pianisten Sylvie Courvoisier flytta til New York på slutten av 90-tallet. I New York fant hun raskt et spennende eksperimentelt miljø med hang til frijazz i diverse former. Ikke nok med det: Hun fant – eller hvem som fant hvem vet jeg forresten ikke – raskt sin tilkommende i det miljøet, den fremragende fiolinisten Mark Feldman.

Det er ikke bare på hjemmebane de samarbeider godt. Både i bandet Lonelyville og i denne kvartetten med trommeslageren Gerry Hemingway og bassisten Thomas Morgan, er det tydelig at empatien og forståelsen er av det meget gode slaget.

Alle fire er hver for seg sentrale musikanter på den internasjonale scena når det gjelder moderne improvisert musikk. Her har de samla seg rundt et repertoar skrevet av enten de to lederne eller skapt kollektivt. Innspillinga, som er gjort på én dag i fjor sommer, byr på et solid spekter med vakre melodiske utgangspunkt til det helt frie. Det som særpreger all musikken er de fires evne til å gi hverandre rom til «å utforske» det de enn måtte ønske. Både kollektivt og hver for seg tar de oss med på personlige og sterke ekskursjoner som til stadighet overrasker.

Sylvie Courvoisier – Mark Feldman Quartet viser oss modenhet og en kreativ virtuositet som bringer kvartetten svært langt opp på lista over band fra Sambandsstatene som man bør låne øre til.