Gå til sidens hovedinnhold

Synkende produksjon for oljeselskap

Året begynner dårlig for Rocksource.

Oljeselskapet Rocksource produserte mindre olje i årets første måned enn hva tilfellet var i fjorårets siste og første måned. I januar i år sank produksjonen til 1.735 fat oljeekvivalenter per dag fra 2.320 fat olje per dag i desember i 2008 og 2.035 fat olje per dag i januar 2008.

Følg markedet tettest på NA24 iMarkedet

Rocksource oppgir tre grunner til nedgangen i produksjonen og skyldes at borekampanjen er blitt forsinket, høyt mottrykk i hovedrørledningen som har gitt lavere strømninger i oljeselskapets rørledninger samt generell brønnvedlikehold.

Ikke helt til forventningene
Selskapet har gjennomført de den første produksjonstesten av brønnen «Granbury 1». Tidligere har denne indikert at det finnes hydrokarboner i flere lag, men de foreløpige resultatene etter testproduksjonen har vært i den nedre delen av forventningene. Nå skal de gjennomføre ytterligere testing for å vurdere potensialet for strukturen.

Den andre letebrønnen «Granbury 2» har blitt boret på en separat struktur og har nådd måldybden. Nå starter loggingen og ferdigstillelse av brønnen som er ventet i skje i løpet av februar.

Begge letebrønnene bores på nye strukturer og krever et gassansamlingssystem med prosesseringsfasiliteter før brønnen kan produsere gass for salg.

Prisen et tema
På grunn av de lave gassprisene må nye brønner bores før nye fasiliteter er økonomisk gjennomførbare. Rocksource vil starte planleggingen basert på testresultatene fra brønnene og utviklingen i gassprisene i 2009.

For øyeblikket vurderer selskapet utviklingsmulighetene for Granbury-funnene sammen med oppkjøpsmuligheter for å sikre ytterligere produksjonsvekst.

Foreløpig vil de ikke gi noen nye produksjonsmål for 2009, men regner med å presenterer dette de neste ukene. Rocksource beholder målet om å øke produksjonen til 5.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2010, men målet kan bli gjenstand for endring hvis ikke prisene forbedres.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken