Hva er kroppsidealet for menn og for kvinner? I hvor tidlig alder blir vi påvirket av kroppspress og press til å prestere?

Toppidrettsutøver og gymlærer, Synne Krokstad, er på besøk for å snakke om sine erfaringer med kroppspress. Hun forteller om å spise for prestasjon, og ikke for utseende, og å tørre å bryte med normene i toppidretten.

Hvordan kan vi hjelpe barn og unge med å takle utfordringene i møte med prestasjons- og kroppspress?