Gå til sidens hovedinnhold

Synnøve tapte mot staten

Staten vant frem med en ankesak mot Synnøve Finden når det gjelder melkeprisen. Det kan koste meieriselskapet titalls millioner.

Borgarting lagmannsrett har mandag avsagt dom i saken om markedsordningen for melk mellom Landbruks- og matdepartementet og Synnøve Finden, og staten har vunnet frem med sin anke på alle sentrale punkter i forhold til en dom i Oslo tingrett høsten 2004.

Den dommen beskrev Synnøve Finden som en historisk dag for selskapet, men staten anket, og vant altså frem i dag.

Striden gjelder beregning av melkeprisen i perioden 1997 til 2000. Synnøve Finden mente statens vedtak innenfor prisutjevningsordningen for melk var ugyldig på en rekke punkter, der beregning av kapitalkostnader var hovedspørsmålet.

Dagens dom er avsagt under dissens.

Synnøve Finden anslo høsten 2004 at saken dreide seg om et beløp på rundt 40 millioner kroner.

Dommen kan leses her.

Reklame

Badetøy og bikini: De største trendene i 2021