Gå til sidens hovedinnhold

Synnøve tar gevinst etter uenighet

Synnøve Finden selger seg nå ut av av produksjonsselskapet Voru Juust AS etter uenighet med medeieren, finske Valio, om driften

Synnøve Finden selger som følge av dette posten på 42 prosent i Voru Just AS til Valio, som dermed blir eneeier av selskapet.Meieriselskapet Synnøve Finden bokfører en gevinst på 9,5 millioner kroner fra salget. Synnøve Finden og Valio ønsket i utgangspunktet hver for seg å eie hele selskapet.- Som et alternativ ble det inngått en samarbeidsavtale mellom SFM og Valio som ga retningslinjer for hvordan Voru Juus skulle drives og utvikles. Ulike ambisjonsnivåer hos SFM og Valio iht. investeringer og vanskelige eksportforhold til Russland, har gitt endrede forutsetninger for både Voru Juust og dets eiere, melder Synnøve.Valio og SFM er derfor blitt enige om å erstatte felles eierskap med et langsiktig produksjonssamarbeid.- Så langt har erfaringene i Baltikum vært positive for SFM, og salget gir selskapet økte ressurser til videre satsing. Det arbeides aktivt med flere prosjekter i området.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot