Gå til sidens hovedinnhold

Sysselsetting ned i USA

Det forsvant nye jobber, men samtidig faller ledigheten.

Arbeidsmarkedet viser tegn til bedring, og ledigheten fortsetter å falle.

De amerikanske myndighetene kom med månedens viktigste rapport fredag ettermiddag norsk tid.

Overrasket
I løpet av årets første måned falt sysselsettingen utenom jordbruket med 20.000. Det er godt under markedets forventninger.

Samtidig falt arbeidsledigheten til 9,7 prosent i januar.

I forkant hadde økonomene regnet med at det ville bli skapt 15.000 nye jobber i USA, mens arbeidsledigheten var ventet å ligge uforandret på 10 prosent.

Forventningene sprikte stort i forkant av det som regnes som månedens viktigste rapport. De mest positive økonomene hadde regnet med at sysselsettingen ville stige med 100.000, mens de mest pessimistiske trodde på et fall på 100.000. Anslagene på arbeidsledigheten var også sprikende der optimistene satset på et fall i ledigheten til 9,8 prosent. Her pekte pessimistene seg ut med forventinger til et ledighetshopp på 10,3 prosent.

Færre uten jobb
Det er også gjort flere revideringer av de tidligere arbeidsmarkedsrapportene. En gjennomgang fra arbeidsdepartementet i USA viser at sysselsettingen i desember falt med 150.000 og ikke 85.000 som opprinnelig ble meldt. Gjennomgangen viser at det totalt forsvant 600.000 flere jobber enn hva som tidligere har vært prognosen til de amerikanske myndighetene. Ledighetsnivået forble uendret på 10 prosent.

Siden resesjonen startet i desember 2007 har 8,4 millioner amerikanere mistet jobben. Januar-fallet i ledigheten gjør at antallet amerikanere som står uten arbeid ble redusert til 14,8 millioner.

Når det gjelder langtidsledige, de som har vært arbeidsledig i 27 uker og mer, fortsatte opp i januar og nådde 6,3 millioner. Siden starten av resesjonen har 5 millioner amerikanere blitt langtidsledige,

Tallene viser at det innen privat sektor forsvant 12.000 jobber, mens det forsvant 8.000 navn fra lønningslistene til det offentlige.

- Ingen grunn til renteheving
Ifølge Dow Jones Newswire var det flere forhold som spiller inn på utviklingen innen sysselsettingen. Antallet midlertidige ansatte kan ha blitt positivt påvirket av folketellingsprosjektet Census 2010 i januar, mens det kalde været kan har gitt motsatt virkning. Dette gjelder spesielt innen bygg- og anleggsvirksomhet.

Bedrifter innen vareproduserende virksomhet økte sysselsettingen med 11.000, mens tjenestenæringen økte antall ansatte med 40.000.

- Fortsatt gradvis bedring av arbeidsmarkedet, men overraskende fall i ledigheten. Stort avvik mellom household survey og employment survey. Særlig fordi sysselsettingen normalt må stige med rundt 150.000 per måned bare for at ledigheten skal være stabil. Fortsatt ingen grunn for Fed til å vurdere renteoppgang. Vi holder fast på nullrente i hele 2010, skriver seniorøkonom Knut Magnussen i DnB Nor Markets.

Reklame

Strømsjokket: Kun 2,3 % har den billigste avtaletypen

Kommentarer til denne saken