Selv om fotografi i seg selv er stillestående, finnes det flere måter å formidle bevegelse i bilder på.

Bevegelse har vært av fascinasjon for fotografer helt siden mediets morgen. Den første fotografen som virkelig tok tak i dette var Eadweard Muybridge, med sine bevegelsesstudier.

Siden den gang har heldigvis kameraene utviklet seg, slik at vi idag kan formidle bevegelse i bilder på flere forskjellige måter.

Frysing av bevegelser
En av måtene vi kan fotografere bevegelse på, er ved å fryse den. Frysing av bevegelser kan være ønskelig for eksempel midt i et hopp eller en spesiell bevegelse, i en handling som du ønsker å minnes, eller for å fange spennende abstrakte bilder av for eksempel vann i bevegelse.

For å fryse en bevegelse er det viktig å bruke rask lukkertid. Hvor rask avhenger av bevegelsen og lysforholdene, så her vil det være nødvendig å brakettere og prøve seg fram, i hvert fall i begynnelsen. Jo raskere noe beveger seg, desto raskere må lukkertiden være.

Dersom motivet beveger seg raskt, kan det være smart og også bruke liten blenderåpning, slik at det er lettere å stille fokus.

Bevegelse av motiv
Noen ganger vil det være ønskelig å vise både bevegelse og stillestående objekter i ett og samme bilde. Dette er en teknikk som ofte brukes i bilder av travle bykjerner, der mennesker haster forbi stillestående bygninger, eller nattscener der lys fra biler danner fargerike linjer i en ellers statisk og mørk verden.

En annen vanlig måte å bruke denne teknikken på, er ved fotografering av landskapsbilder som inneholder en kilde til rennende vann, som en elv eller fjellbekk. Den lange lukkertiden får da vannet til å se fløyelsmykt og nesten tåkeaktig ut, mens omgivelsene fortsatt blir skarpe.

For å oppnå denne effekten behøves først og fremst et stativ. Et slikt bilde må eksponeres lenge, og kameraet må da stå helt støtt. Hvor lenge du eksponerer bildet kommer an på hvor mørkt det er, og hvor mye bevegelse du vil ha i bildet. Jo lengre lukkertid, desto mer bevegelse.

Når du tar slike bilder må ikke kameraet utsettes for noen form for bevegelse under hele eksponeringen, som gjerne kan ta flere minutter. Unngå derfor så langt som mulig å ta på kameraet når du trykker på lukkeren, og bruk heller en utløser av noe slag, for eksempel en trådutløser eller en fjernutløser.

Bevegelse av bakgrunn
Den aller vanskeligste måten å formidle bevegelse på, er ved panorering. Ved panorering får du et bilde der bakgrunnen ser ut som den beveger på seg, mens hovedmotivet er i fokus. Dette brukes ofte ved fotografering av forskjellige typer sport, biler i fart, sykkelløp, ville dyr i bevegelse, og lignende situasjoner.

For å oppnå denne effekten, kreves erfaring og stødige hender. Trikset er å bruke lang lukkertid, og å følge motivet med kameraet så lenge lukkeren er åpen. Det er derfor en fordel om du vet hvilke bevegelser motivet kommer til å gjøre, slik at du klarer å henge med.

Det vanskeligste er å få motivet i fokus hele veien. Det kan være smart å bruke liten blenderåpning, slik at du får så stor dybdeskarphet som overhodet mulig. På denne måten faller ikke motivet like lett ut av fokusområdet.

Panorering er en effektiv og ofte slående måte å formidle bevegelse på, men krever mye øvelse. Øv deg ved å gå ut og følge bevegelsen til bilene på veien, få mennesker til å gå forbi deg mens du følger dem med kameraet, eller fotografer katten eller hunden din mens de er i bevegelse.

Om du ønsker å formidle en mer ekstrem følelse av bevegelse, kan et triks være å bruke en ekstra lang lukkertid når du panorerer. Dette fungerer spesielt godt i mer fargerike scener, og gir et abstrakt og spennende uttrykk der ingen del av bildet er helt i fokus.

Radial effekt
En morsom, men også svært effektiv måte å formidle bevegelse på, er ved bruk av noe som heter radial effekt. Det finnes to forskjellige måter å oppnå dette på i kameraet, og begge krever lang lukkertid.

Den ene metoden går ut på å zoome ut mens lukkeren er åpen, da skapes en effekt hvor bildet blir fullt av linjer som ser ut til å stråle ut fra midten, og motivet gir inntrykk av å komme mot betrakteren.

Den andre går ut på å vri på kameraet mens lukkeren er åpen, da får man en virveleffekt. Begge effektene kan legges til i etterkant i Photoshop ved bruk av filteret Radial Blur.

© Guillermo Perales Gonzalez

Denne saken er hentet fra fotonettstedet Fotopia.