Gå til sidens hovedinnhold

Takserte jaktterreng har verdi

Resultater fra rypetakseringer er langt mer enn en pekepinn på hvor man bør dra for å fylle sekken.

Les mer på inaturs sider

Tellingen er blitt et viktig virkemiddel i forvaltning av bestanden. Grunneiere har dessuten erfart at takserte jaktterreng får større verdi. Det er alltid en fordel å vite.

- Stadig flere grunneiere ønsker å taksere rypeterrenget, sier dosent Torstein Storaas ved Høgskolen i Hedmark (HIHM). I år har HIHM analysert tellinger fra 66 forskjellige fjellområder og 10 skogområder, fra eget distrikt, fra Møre og Romsdal og Hordaland mot totalt 50 rypeområder og 12 skogfuglområder i fjor. Siden 1995 har han samarbeidet med Hedmark Jeger og Fiskerforening om rypetaksering og analyse av resultater.

Viser faktiske forhold
- At avskyting kan tilpasses bestanden er en utpreget fordel, fortsetter Storaas, - ikke minst med tanke på kommende sesong. Alle jegere bør være opptatt av at det er nok stamfugl. Viser rypetaksering at det er lite fugl, må du ta ansvar og ikke skyte alt du ser. Bag limit, det vil si maks antall ryper man har lov til å skyte, er jeg tilhenger av, men bare hvis terrenget er taksert.

- Det er viktig at bag limit settes ut i fra faktiske forhold, ikke bare ut i fra hva som gjaldt i fjor. Er det mye ryper, kan det hende at det er riktig å skyte så mange som mulig. Forskere trodde at den store tilbakegangen av ryper på begynnelsen av 1900-tallet skyldtes alt for stor bestand. Rypene var mer utsatt for sykdom og døde. Men dette krever nærmere undersøkelser.

Ryper pr km2
I ukene rett før jaktstart sender grunneiere av gårde et skolert tellerkorps med GPS og hund. Med GPS følger de rette linjer med 500 meters avstand i terrenget. Hunden tar stand på ryper langs ruta og observatørene teller antall og avstand til linja. Observasjonene noteres og blir sendt på regneark til Høgskolen i Hedmark som ved hjelp av et anerkjent dataprogram regner ut antall ryper pr km2.

- For egen del som jeger har jeg stor glede av ca 20 ryper pr km2 i mitt jaktterreng, sier Storaas. - Jeg lurer på hvordan det ville være å jakte i ett av terrengene der det er 5 – 6 ganger så mange ryper. En del av prosjektet skal også forsøke å finne ut hvor mange ryper som er nok til at man kan kalle det et godt rypeår. Jo mer vi får taksert, jo bedre bilde og sammenligningsgrunnlag får vi. Ut i fra bestand kan vi sette inn ulike type tiltak og siden se hvilke tiltak som gir best effekt. Men vi er opptatt av at det skal være en frivillig ordning, et ønske fra grunneierne.

Kurs tilbys
Høgskolen i Hedmark analyserer resultat av rypetakseringen for alle som ønsker, uansett hvor i landet rypetakseringen er gjort. De samarbeider også med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT). Takseringsinteresserte der kan like gjerne ta kontakt med HINT. I samarbeid med HIHM kan Hedmark Jeger og Fiskerforening arrangere kurs for deg som vil ut i terrenget og telle. Du er velkommen til å ta kontakt med Håkon Solvang.

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn

Kommentarer til denne saken