Gå til sidens hovedinnhold

Talltull fra Bondelaget

Tidligere har norske bønder hevdet at norsk mat ikke er dyr. Nå hevder de at landbruket ikke er et subsidiesluk. Den må de lenger ut på landet med.

Norske bønder bruker store ressurser på forskningsrapporter og statistikk for å forsvare sine subsidier i verdenstoppen og stenge ute matimport fra fattige land. Dette resulterer gjerne i presseoppslag, av typen «Norsk mat er ikke dyr likevel».

Nå har bøndenes PR-apparat sluppet til igjen, i Aftenposten, som kan melde at bønder i nord får toppkarakter.

«Bønder i Nordland, Troms og Finnmark får toppkarakterer for verdiskaping og sysselsetting i en fersk rapport,» oppsummerer Aftenposten.

Den angivelige karakteren deles ut i en rapport fra Norsk institutt for landsbruksøkonomisk forskning og Østlandsforskning, en rapport som er bestilt av Bondelagene i Nordland, Troms og Finnmark.

- Dette er tall som vil sjokkere. Skeptikerne er mange, og vi får stadig høre at bønder i nord er uproduktive subsidiesluk, sier leder Agnar Hansen i Nordland Bondelag til Aftenposten.

Faktum er at det er nettopp subsidiesluk bøndene er, og det fremgår jo ganske klart av den omtalte rapporten, hvis man gidder lese litt i den.

Ifølge rapporten er de samlede produksjonsinntektene til 4.700 gårdsbruk i Nord-Norge på rundt 2,5 milliarder kroner. Av dette er 1,2 milliarder, altså nesten halvparten, tilskudd. Det er 6.100 årsverk innen jordbruket i Nord-Norge. Det betyr at det gis rundt regnet 200.000 kroner i tilskudd pr. årsverk.

Og: Samlet verdiskapning for jordbruket i Nord-Norge (definert som alle produksjonsinntekter inkludert tilskudd, fratrukket alle kostnader bortsett fra leid hjelp og jordleie) er ifølge rapporten 1 milliard kroner.

Ergo er verdiskapningen fra jordbruket i Nord-Norge mindre enn det som pumpes inn i subsidier. Og det er altså under et regime hvor inntektssiden er holdt kunstig høy på grunn av importvernet.

Dette er egentlig ikke overraskende. Statistisk sentralbyrå har nylig kommet med en beregning av nasjonalformuen i Norge, med andre ord hva Norge er verdt, inkludert menneskelige ressurser, olje, penger og alt. En sektor skiller seg ut: Landbruket, som bidrar negativt til nasjonalformuen. Grunnen er rett og slett at det pumpes inn større ressurser her enn det som kommer ut igjen.

Hvis norske bønder skal få toppkarakter for noe, så må det være for arbeidet med å skaffe seg subsidier og privileger, ikke for verdiskapning.

Diskuter artikkelen i Veggavisen.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken