Gå til sidens hovedinnhold

Tandberg Storage gjør emisjon (Ny)

Tandberg Storage ASA vil gjennomføre en rettet emisjon etter svake tall for fjerde kvartal

(Ny: Kommentarer fra selskapet)Les om Tandberg Storage-tallene her:Tandberg Storage gjør emisjon (Ny)

Tandberg Storage ASA vil gjennomføre en rettet emisjon på 4,7 millioner aksjer til kurs 2,35 kroner pr. aksje. Dette tilsvarer 11,5 millioner kroner.Det opplyses videre at investorer har forpliktet seg til å tegne aksjene med mer enn 40.000 euro hver, dersom Tandberg Storages


generalforsamling vedtar kapitalutvidelsen på ekstraordinær generalforsamling den 16.februar 2004.- Hvem er investorene i emisjonen?- Det ønsker vi ikke å gå ut med, men dette kommer frem på generalforsamlingen, sier finansdirektør Rune Wahl i Tandberg Storage til iMarkedet.Han sier videre at han oppfatter emisjonen som en "fremadrettet operasjon" og at selskapet vil benytte seg "interessen rundt aksjen". Wahl mener at den styrkede egenkapitalen vil være positiv i dialogen med mulige nye OEM-kunder selskapet fører samtaler med.- Dette har ikke noe med resultatrapporten for fjerde kvartal å gjøre?

- Vi brukte 9 millioner kroner i kontanter i vårt første kvartal. Det var akkurat som vi planla. Nedskrivningen på 30 millioner kroner av O-Mass hadde jo ingen cash-effekt, sier Wahl til iMarkedet. Nedskrivningen av O-Mass dro imidlertid tungt ned egenkapitalen til Tandberg Storrage.Det er meglerhuset Carnegie som gjennomfører emisjonen.- Formålet med emisjonen er å styrke selskapets egenkapital for å sikre selskapets handlefrihet, og styrke selskapets posisjonering i markedsarbeidet mot potensielle OEM kunder, heter det i en melding.Aksjonæren Tandberg Data ASA, som har 19,9 prosent i Tandberg Storage har gitt forhåndstilsagn om at det vil akseptere at fortrinnsretten fravikes.Tandberg Storage leverte svake resultater i fjerde kvartal.

Reklame

Nå gjør du utrolige kupp på vinterutstyr og vinterklær

Kommentarer til denne saken