Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Aktiviteten og ratene opp igjen

Etter over en uke med nær stillstand i VLCC-markedet, er aktiviteten tilbake igjen, og slutningene det siste døgnet viser at ratene holder toppnivåene fra før pausen

Totalt er det meldt seks ULCC/VLCC-slutninger i den arabiske Gulf det siste døgnet, og det er like mye som i de tre foregående dagene.Ratefallet, som har vært indikert de siste par dagene, ser også ut til å være reversert. Det meldes nå om slutninger østover igjen på worldscale 160-nivå.Blant annet er 1992-bygde Helios Breeze meldt sluttet med 260.000 tonn til Kina på ws 16o. Skipet laster 20. februar. Videre er ytterligere to skip rapportert sluttet til henholdsvis India og Rødehavet på dette nivået.Ellers i VLCC-markedet er det fortsatt stille.I suezmax-markedet fortsetter aktiviteten i Vest-Afrika, og ratene holder stort sette de noe lavere nivåene etablert i løpet av uken. Fire slutninger er meldt, hvorav to til US Gulf på ws 160-161 nivå.En rekordslutning ble meldt til Sør-Korea. Hyundai skal ha sluttet suezmaxen Eco Europa med lastedato allerede 30. januar på ws 200. Ratene til Fjerne Østen har i det siste ligget på ws 120-nivå.I Middelhavet er markedet volatilt, to slutninger meldt. Frontlines Front Driver får ws 230 for en reise med irakisk olje fra Ceyhan til Europa. En del av forklaring er den umiddelbare lastedatoen 28. januar. Dette er nytt historisk toppnivå. Ytterligere en suezmax meldt sluttet på ws 195, som rimer mer med trenden den siste uken. Det var ingen aktivitet i Nordsjøen.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe