Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Aktivitetsrally i Gulfen

Det ser ut til å være nær panikk i VLCC-markedet i den arabiske Gulf. Siden fredag morgen er det meldt at hele 18 supertankere er sluttet i regionen

Mens det for uken frem til sist onsdag kun var meldt 10 VLCC-sutninger i hele verden, så har det torsdag, fredag og i løpet av helgen blitt gjort over 30 i Midtøsten alene.Det har bygget seg opp et stort overskudd av ledig tonnasje i regionen i løpet av de to siste ukene, så den voldsomme aktiviteten har foreløpig gjort annet enn å stoppe ratefallet. Skipsmeglere iMarkedet har vært i kontakt med venter nå oppgang.Igjen er det saudiarabiske statsrederiet Vela ute med store ordre i market, og skal ha sluttet inntil syv VLCC i løpet av fredagen og helgen. Alle Velas slutninger er som tidligere i år med olje til USA.På reiser til US Gulf har ratene falt omkring 5 punkter til i forhold til i midten av forrige uke, og Vela slutter skipene til US Gulf på ws 77,5. Det er lastedatoer i de to første ukene av mai som nå går.Østover ligger ratene til Japan/Sør-Korea i området ws 92,5, mens det på de kortere distansene til Kina og Singapore sluttes på rater nærmere ws 100.Eller stille i VLCC-markedet vest for Suez.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

I dag: Knalltilbud på populære turbukser