Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Blandet utvikling ventes

Det har vært en noe blandet utvikling i tankmarkedet den siste uken, og utsiktene er ifølge P.F. Bassøe også blandet for den kommende uken

VLCC-ratene fra Midt Østen til Fjerne Østen falt noe tilbake i løpet av uken. På standardstrekningen Gulfen til Sør-Korea falt raten med 2,5 worldscalepunkter til 102,5, eller med 2.000 dollar på timecharterbasis til drøye 56.000 dollar.Det går frem av Bassøes ukesrapport.Vestover har raten derimot karret seg opp tilsvarende og ligger på ws 85 for en reise til Rotterdam. Det tilsvarer 53.250 dollar pr. dag på t/c-basis for moderne skip. I Vest-Afrika har ratene forblitt uendret de første dagene av 2003.I suezmax-markedet er også utviklingen noe blandet geografisk sett. Ratene i Middelhavet/Svartehavet har steget igjen, og ligger nå på 157,5, opp 7,5 fra romjulen. Det gir omkring 58.000 dollar dagen for en reise intra-Europa. Øst for suez er ratene ned et par tusen dollar, mens ratene steg markert i Vest-Afrika.Moderne suezmax'er får nå sterke worldscale 160 for reiser til østkysten av USA, opp over 10 punkter fra romjulen. Ratene tilsvarer 47.000 dollar dagen for moderne skip. Utsiktene betegnes som blandet for den kommende uken, skriver Bassøe i sin ukesrapport.Det ble solgt en VLCC til skrap i løpet av romjulen, og statistikken til Bassøe viser at det ble totalt solgt 35 VLCC/ULCC'er til opphugging, mens det ble solgt 16 suezmax'er og 22 aframax'er. Tilsvarende antall i 2001 var henholdsvis 29, 25 og 18.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant