Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Enorm aktivitet

Det har vært nok et døgn med voldsom aktivitet i VLCC- og suezmax-markedet. Ratene er svakt ned i Midtøsten, men er stigende i Vest-Afrika for både VLCCæer og suezmax'er

Det er rapportert rekordartede 18 VLCC-slutninger i Midtøsten det siste døgnet og raten har holdt seg i området ws 140-155 for reiser til Fjerne Østen. Et par eldre enkelt skrogsskip har i går kveld blitt sluttet på nivåer nede på ws 135-137,5, men det er uklart om dette betyr et tilbakefall i ratene.Av slutningene så er 13 gjort til østlige destinasjoner, og det er i hovedsak lastedatoer for første halvdel av februar som er gjort, men også noen datoer i andre halvdel. Det kan se ut til at befrakterne nå ivrer etter å sikre seg tonnasje til februarprogrammene.Vestover holder raten seg på ws 120-125 til US Gulf/Europa. Blant annet er et Tankers-skip meldt sluttet til Europa på ws 125, og laster 15. februar.Fortsatt stor aktivitet i Vest-Afrika etter rekordantallet tirsdag. Fem slutninger meldt blant annet to Frontline-skip som er sikret knallsterke rater. Front Serenade skal ha fått ws 180 på en reise til US Gulf, og laster 13. februar. Det er sluttet på lastedatoer frem til 22. februar.Det er nesten helt stille i det indre Middelhav, men markedet venter på at køen inn i Svartehavet skal minke. Et skipet meldt sluttet på ws 310 fra Novoryssisk.I Vest-Afrika fortsetter imidlertid den store aktiviteten med ni slutninger meldt på stigende rater. Mens raten i begynnelsen av denne uken falt til ws 220, er det nå rapprotert to slutninger på ws 275 til US Gulf, blant disse er et Alliance Chartering skip, som laster 2. februar.Det er meldt fem slutninger i Nordsjøen , og her også ratene på vei opp etter en dipp tidligere i uken. Det er meldt to slutninger til USA på henholdsvis ws 272,5 og 265.Lasterdatoer i første uken av februar.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Pondus-boka har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen

Kommentarer til denne saken