Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Flatt og liten aktivitet

Det er ingen store endringene i stortankmarkedet det siste døgnet, og VLCC-ratene er stabile i Midtøsten på lav aktivitet

Det er gjort fem slutninger i den Arabiske Gulf det siste døgnet. Et par av disse meldte iMarkedet.no allerede i går. Ratene er uendret fra tidligere i uken, og østover sluttes det på rater rundt ws 135-140.



Ingen slutninger i Atlanterhavet.



Det er fortsatt grei aktivitet i suezmax-markedet, hvor ratene holder de nye toppnivåene i Atlanterhavet. Seks slutninger er meldt i Vest-Afrika, blant annet Front Marble, som får ws 200 for en reise til US Gulf, alternativt Europa. Resten av slutningene ligger i området ws 190-195. Front Marble laster 9. mars, mens resten av slutningene gjelder lasting i midten av måneden.



Fem slutnigner er meldt i det Indre Middelhavet/Svartehavet, men det er ingen spesielle endringer i ratene. En slutning er meldt i Nordsjøen, hvor Tromso Brilliance får ws 195 til USA. Skipet laster 5. mars.



Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.



Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.



VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.



ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.



Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.



VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.



Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.



Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).



Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Nå: Vi selger ut Pondus-bøkene på lager fordi vi skal flytte