Gå til sidens hovedinnhold

Tank: For mange ledige skip

VLCC-markedet har slitt med liten aktivitet i tre uker, og Fearnleys mener at det nå er for mange ledige skip til at ratene kan bli trukket opp igjen, tross en forventet økning i aktiviteten. Nybyggingsaktiviten er fortsatt høy

Det går frem av skipsmeglerhusets ukesrapport.Antallet skip ledige for lasting de neste 30 dagene i den arabiske Gulf er ventet å havne på 61, og da medregnes ikke skip tilhørende Frontline og Tankers-poolen. For en uke siden var antallet 48. Det er denne utviklingen som gjør at Fearnleys ikke tror at et oppsving i aktiviteten vil være nok til å reduserer den store poolen av ledige skip i Midtøsten.Det skal fortsatt være et større antall laster som ikke er plassert for februar, men den generelle følelsen i markedet er at antallet ikke er høyt nok.Det er har vært få VLCC'er i Atlanterhavsbassenget, men med et økt antall skip sluttet fra Gulfen til Vesten er denne situasjonen også ventet å endre seg.VLCC-ratene har falt tungt i Gulfen den siste uken, for reiser østover er raten ned fra ws 150 til ws 112,5, mens raten for moderne VLCC'er fra Vest-Afrika til US Gulf falt fra ws 135 til 130.I suezmax-markedet begynte ratene å falle i Vest-Afrika denne uken på grunn av mangel på nye laster. Ratene har også falt tilbake i det indre Middelhav etter å ha holdt seg over 200-nivået lenge.Den høye aktiviteten i nybyggingsmarkedet ser ut til å holde seg. Det er meldt om plassering av ordre på to VLCC og to suezmax'er den siste uken. greske Andriaki skal ha bestilt to VLCC'er på 300.000 dødvekttonn hver ved sørkoreanske Hyundai Heavy. Prisen er rapportert til 65 millioner dollar, og levering skal være i 2005.Ordren på to suezmax'er er plassert av Tapias. Rederiet skal betale 46,5 millioner dollar pr. 159.000 dødvekttonner, og tar levering i 2005. Fearnleys har nå oppjustert nybyggingsprisen på standard suezmax'er fra 44,5 til 45 millioner dollar.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?