Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Fortsatt stille

Det er fortsatt relativt stille i tankmarkedet, og antallet slutninger det siste døgnet er det laveste denne uken i suezmax-markedet. VLCC-ratene er marginalt ned, mens suezmax-ratene holder stand

Det er rapportert seks slutninger i den Arabiske Gulf, noe som er på nivå med tidligere i uken. Det er ikke de store endringene i ratene heller, men intervallet har kommet litt ned.Mens det onsdag ble sluttet i området ws 160-165 østover fra Gulfen, så er det det siste døgnet gjort slutninger i intervallet ws 155 til 161.Unntaket er en Frontline-slutning fra iranske Kharg til Rødehavet, hvor Agip gir knallsterke ws 180. En del av forklaringen ligger den korte distansen. Frontline VLCC'en skal laste 9. februar.Front Commander er meldt sluttet til Sør-korea med 270.000 tonn, og laster 1. februar. Raten er oppgitt til ws 155.Vestover er det gjort en slutning, den 1974-bygde Skopelos får ws 95 for reisen med irakisk olje fra al Bakr til US Gulf. Dette er på nivå med det moderne skip fikk for en drøy uke siden.En VLCC-slutning i Vest-Afrika, hvor den moderne VLCC Falkonera får sterke ws 120 for en reise med 260.000 tonn til Taiwan. Skipet laster 28. februar.En slutning i Nordsjøen, hvor 2001-bygde Fammene er sluttet til østkysten av Canada på ws 143. Skipet laster 20. februar.I suezmax-markedet har aktiviteten vært liten det siste døgnet. Kun en slutning i henholdsvis det Indre Middelhav, Nordsjøen og Vest-Afrika. Ratene holder derimot stand.En Frontline-suezmax er i Svartehavet sluttet på toppnivået ws 225 til Europa. Skipet laster 25. januar for ChevTex. I Vest-Afrika er en suezmax sluttet til Indonesia på sterke ws 165.I Nordsjøen skal en suezmax ha blitt sluttet på ws 190 til USAs Atlanterhavskyst. Det er på nivå med de sterkeste slutningene i det siste. Skipet laster 5. februar.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen