Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Frontline aktiv

Frontline har vært aktiv i VLCC-markedet det siste døgnet, men den generelle aktiviteten er fallende i Midtøsten

Det er meldt kun fem slutninger det siste døgnet, mot ti ved forrige rapport. Ratene ser foreløpig ut til å holde seg, men det er tegn på svekkelse.Frontline står for to av de fem slutningene i den Arabiske Gulf. Det ene skipet får worldscale 115 for en reise til Thailand, mens raten for det andre ikke er kjent. Skipene skal laste henholdsvis 2. og 10. oktober. Videre er 1992-bygde Oriental Jewel meldt sluttet på ws 110 på en reise til Sør-Korea, og laster 260.000 tonn 7. oktober.I Vest-Afrika skal ytterligere en Frontline-VLCC være sluttet til Østen på ukjent rate. Skipet laster 15. oktober, samtidig med 1990-bygde Ness, som også er sluttet på en tilsvarende reise.Det er stille i suezmax-markedet i Vest-Afrika, mens aktiviteten er opp igjen i det indre Middelhav. Åtte suezmax-slutninger er meldt i regionen og ratene er på opptur. Et skip er meldt sluttet oppe på ws 100, mens ratene tidligere denne uken lå lavt på 80-tallet. To suezmax-slutninger er meldt i Nordsjøen.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot