Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Futurene peker ned

Skal en tro de proffesjonelle investorene på fraktebørsen Imarex, så blir tankfesten kortvarig. Forward-kurven i futuresmarkedet peker bratt nedover frem til nyttår

Tilknyttede saker:


Ser fallende tankrater neste år
Rekordrater for stortankere

Handelen med futureskontrakter i tankmarkedet er ansett for å gi en god pekepinn om hva de store aktørene i tankmarkedet tror om den fremtidige utviklingen. De som handler i dette markedet er store tankrederier, oljeselskaper og oljetradere samt noen spekulanter.Ser en på forward-kurven for VLCC-strekning fra den Arabiske Gulf til Japan på derivatbørsen Imarex, ser det ikke ut til at noen tror dagens voldsomme ratefest blir langvarig. Mens spotratene nå ligger på worldscale 150 i Gulfen, så ligger futureskontrakt for november nede på ws 113 og desemberkontrakten enda 20 punkter lavere på strekningen Gulfen til Japan.Det gir likevel fortsatt en meget hyggelig inntjening for tankrederne, futuresnivåene tilsvarer timecharterrater på henholdsvis 54.000 og 42.000 dollar pr. dag, men allerede fra i andre kvartal priser derivatmarkedet nå inn rater på kun 26.500 dollar pr. dag.Bilde ser likedan ut for markedet i Atlanterhavet, hvor det handles med strekningen fra Vest-Afrika til US Gulf som underliggende. November-kontrakten ligger på ws 120, fallende til ws 97 i desember og videre ned til ws 91 og 69 for de to første kvartalene i 2004. For andre kvartal 2004 indikerer det rater på noe under 36.000 dollar pr. dag.I suezmax-markedet er det derimot større tro på en lengre periode med sterke rater. Spotratene ligger nå i underkant av 45.000 dollar dagen, og Forwardkurven på Imarex viser forventninger om rater over 30.000 dollar pr. dag ut februar.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Futureskontrakten er en avtale om å kjøpe eller selge en fastsatt mengde av et gode som skal gjøres opp mot prisen på et underliggende gode (i dette tilfellet sporraten) på en fastsatt dato i fremtiden til en fastsatt pris. En futureskontrakt gjøres opp daglig i forhold til markedsprisen på underliggende.

Reklame

Gjør kupp: Sportsbutikkene tømmer lagrene for vintervarer

Kommentarer til denne saken