Gå til sidens hovedinnhold

Tank: I befrakternes hender

Skipsmeglerhuset Fearnleys mener at den videre utviklingen i VLCC-markedet nå er i befrakternes hender. Deres handlemåte hittil har ført til fall i ratene, og kan gjøre det videre

Ifølge Fearnleys har befrakterne i VLCC-markedet holdt tilbake laster den siste tiden. Dette har gitt en oppbygging av VLCC-tonnasje i Midtøsten med tilhørende fall i ratene.Fearnleys mener at dersom befrakterne nå fortsetter å bevege seg sakte ved å slippe lastene en for en, kan ratene falle ytterligere, mens slippes lasteprogrammene løs kan det igjen bli en rask oppgang i ratene. Trenden i markedet beskrives for øyeblikket som svak, og antallet ledige LCC'er i Midtøsten har økte fra 46 til 58 i løpet av den siste uken.Ratene for moderne VLCC'er har for reiser til Japan falt fra worldscale 125 til 82,5 i løpet av den siste uken, mens raten for kortere reiser til Singapore er ned fra ws 130 til ws 85. Vestover har raten falt med 10 punkter til ws 75.Om trenden er svak i VLCC-markedet, så er den god i suesmax-markedet, hvor raten er stigene med stor aktivitet både i Vest-Afrika og i det indre Middelhav. I Vest-Afrika sluttes det nå på ws 150-nivå, mot 120 for en uke siden. Det gir en timecharterrate på omkring 42.000 dollar dagen til østkysten av USA.I Middelhavet og Svartehavet har ratene gått omkring 40 punkter til ws 175. Det meldes om lite tilgang på suezmax'er i Middelhavet for øyeblikket, noe som legger ytterligere press opp på ratene.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant