Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Ingen opptur i vente

Ratene falt videre sist uke, og det forventes ingen bedring denne uken

Det går frem av P.F. Bassøes ukesrapport.Etter nye fall i VLCC-markedet den siste uken, har ratene havnet på 50.000 dollar i Vest-Afrika, mens de ligger rundt 65.000 dollar pr. dag i Midtøsten. Spesielt raten østover fra gulfen falt kraftig den siste uken, de lå på over 80.000 dollar for en uke siden.Bassøe forventer en flatt til fortsatt svak utvikling i dette markedet også denne uken, og aktiviteten er liten.I suezmax-markedet har situasjonen vært enda verre som følge av stansen i deler av Niegrias oljeproduksjon. Det sendte ratene ned 25 punkter i Vst-Afrika, og hele 45 ws-punkter i Midtøsten og Middelhavet. Vest for Suez har ratene nå falt under 30.000 dollar dagen, mens de ligger rett under 40.000 i gulfen.Det er ventet en flat utvikling denne uken.Det er ikke meldt om salg av store tankskip til opphugging den siste uken.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted