Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Kraftig fall i futuresmarkedet

Nye fall i spotratene sendte negative signaler inn i futuresmarkedet i går, og det kan se ut til tankaktørene nå forventer en svekkelse av markedet frem til sommerferien

Spotratene har falt omkring 10 worldscalepunkter de siste dagene, og bunnet i går med en slutning på ws 77,5. Markedet ligger nå rundt ws 85 for reiser fra Midtøsten til Japan, som er en av strekningene det handles futurekontrakter på ved den internasjonale shippingbørsen Imarex i Oslo.De nærmeste kontraktene falt tungt i går, blant annet endte den nærmeste kontrakten for april ned 12,5 punkter til ws 80, som betyr knappe 38.000 dollar dagen. Forwardkurven indikerer ytterligere fall i raten frem til og med juni. Juni-kontrakten endte tirsdag kveld på ws 76, ned 7 punkter fra mandagen. Juni-kontrakten priser nå inn en timecharterrate på drøye 35.000 dollar pr. dag.Kontraktene for de to siste kvartalene i år glapp også ned et par punkter til nye bunnivåer. Tredje kvartalskontrakten priser inn knappe 40.000 dollar dagen, før ratene indikeres å stige til 47.600 i snitt for årets siste kvartal.Fallet i VLCC-futurene utløste også ny svekkelse for suezmax-kontraktene, som falt 4-5 ws-punkter i snitt. Ratene på suezmax-strekningen Vest-Afrika til USA ventes nå å bunne i juli på ws 105, som gir drøye 28.000 dollar pr. dag før raten er ventet å stige til nivåer over 38.000 dollar dagen i fjerde kvartal.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Futureskontrakten er en avtale om å kjøpe eller selge en fastsatt mengde av et gode som skal gjøres opp mot prisen på et underliggende gode (i dette tilfellet sporraten) på en fastsatt dato i fremtiden til en fastsatt pris. En futureskontrakt gjøres opp daglig i forhold til markedsprisen på underliggende.

Reklame

Nå gjør du utrolige kupp på vinterutstyr og vinterklær

Kommentarer til denne saken