Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Lite fart over helgen

Det har vært lite aktivitet i stortankmarkedet over helgen, og ratene har falt litt tilbake i Midtøsten

Det er meldt kun to VLCC-slutninger i den Arabiske Gulf siden fredag ettermiddag, og ratene er svakt ned fra fredagens nivå.En VLCC tilhørende Tankers er meldt sluttet fra gulfen til Sør-Afrika på worldscale 105, og laster 270.000 tonn 3. april. Videre er 1992-bygde Helios Breeze sluttet til Sør-Korea på ws 106. Skipet laster 260.000 tonn 6. april.Ellers meldes det om en VLCC-slutning i Vest-Afrika på ws 110, lastedato er 5. april.Bra fart i suezmax-markedet i Vest-Afrika, og det er gjort seks slutninger, og ratene ligger nå i området ws 1555 til østkysten av USA. Alliance har sluttet et skip til Fjerne Østen på knallsterke ws 157,5. Skipet laster 28. mars.Ellers er det stille i suezmax-markedet en slutning i henholdsvis Middelhavet og Nordsjøen.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Nordic American Tanker Shipping eier tre suezmax'er som frem til oktober 2004 går på kontrakter til Shell med en garantert minimumsrate på 22.000 dollar dagen.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot