Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Liten aktivitet

Det er fortsatt labert i VLCC-markedet og ratene ser ut til å falle ytterligere. Presset på suezmax-raten fortsetter i Vest-Afrika

Kun tre VLCC-slutninger meldt i den Arabiske Gulfen det siste døgnet, og ratene er på vikende front.1989-bygde Halden er meldt sluttet med 230.000 tonn til Indonesia, og raten er oppgitt til ws 110. Videre skal 1986-bygde Seacross II være sluttet til India på ws 97,5 med 260.000 tonn. Skipene laster 18 og 16 mars.Vestover skal en moderne VLCC være sluttet fra Gulfen til Brasil på ws 80. De siste slutningene vestover har vært gjort på ws 95 nivå. Skipet laster 27. februar for Petrobras.I Vest-Afrika er det meldt et par slutninger, og raten holder ws 130 nivået. Saudiarabiske Al Shudadaa er meldt sluttet på dette nivået til Brasil, og laster 26. februar.I Suezmax-markedet ser ratene ut til å holde i Midt Østen foreløpig, Frontlines Front Sunda er meldt sluttet på ws 165 fra Rødehavet til Rayong.Derimot er raten fortsatt under press i Vest-Afrika, og siger nå ned til nedre del av ws 140-nivået til USA. Frontline har likevel klart å tyne ut ws 147,5 for 1992-bygde Front Emperor for en reise til US Gulf. Totalt fire slutninger meldt.To slutninger meldt i Nordsjøen, begge til US Gulf. Raten holder ws 145-nivå. Blant annet er Fred.Olsens Knock Clune meldt sluttet på dette nivået, og laster 20. februar.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?