Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Markert fall

VLCC-ratene har falt markert i Midtøsten den siste uken på meget lav aktivitet. Suezmax-ratene beveget seg derimot mot sidelengs. Det er ventet trege markeder også denne uken

Det går frem av skipsmeglerhuset P.F. Bassøes ukesrapport.Ifølge Bassøe så endte VLCC-raten østover fra den Arabiske Gulf på ws 127,5 fredag, mot 155 uken før. På timecharterbasis gir det et fall fra 94.700 dollar pr. dag til 74.200 dollar pr. dag for en rundreise fra Gulfen til Sør-Korea.Vestover fra Gulfen har ratene falt med 15 punkter den siste uken til ws 105. Det gir en rate på 69.100 dollar pr. dag for en reise til Rotterdam.I Vest-Afrika har markedet derimot vært stabilt og med noe bedre aktivitet. Ratene er kun ned marginale 2,5 punkter til ws 135 den siste uken, og på timecharterbasis tjener moderne VLCC'er nå 79.200 dollar for rundreiser til US Gulf.Trenden for VLCC-markedet ser ut til å følge den som har hersket de tre siste uken; liten aktivitet og flate til fallende rater.Det er bedre i suezmax-markedet hvor ratene kun er marginalt ned i Vest-Afrika og i Midtøsten. I det sterke markedet i Svartehavet og indre Middelhav er til og med raten opp et par punkter. I Svartehavet ligger raten rett over 200-nivået på reiser intra-Europa, eller 81.000 dollar dagen.I Vest-Afrika er ratene for reiser til østkysten av USA ned 2.000 dollar til 47.400 dollar. I Midtøsten ligger suezmax-ratene på 41.000+ dollar.Det går dessverre mot en flat og svakere utvikling også i suezmax-markedet denne uken, ifølge Bassøe. Det er ventet flere ledige skip fremover.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 70,55 øre - fastpris 24,90 øre