Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Markert oppgang

Tankratene har steget videre den siste uken tross nær uendret aktivitet. Trenden er fortsatt god for VLCC-laster første del av oktober, og Fearnleys venter et stramt marked ut måneden

Det går frem av skipsmeglerhusets ukentlige markedsrapport.Ifølge Fearnleys har VLCC-ratene for reiser fra den Arabiske Gulf til Japan steget fra worldscale 112,5 for en uke side til 130. Vestover fra Gulfen er endringen langt mindre, og det sluttes nå på ws 87,5, kun opp 5 punkter fra uken før.Fearnleys skriver i rapporten at markdet er stramt for første del av oktober, men tror også at den trenden vil holde seg for laster i andre halvdel av måneden.Det meldes om 48 ledige VLCC'er for lasting i Midtøsten de neste 30 dagene, mot 44 for en uke siden.I Vest-Afrika har VLCC-ratene steget 2,5 ws-punkter til ws 90 den siste uken. Suezmax-ratene i samme region for laster til østkysten av USA har steget fra 102,5 til ws 110.Markedet i det indre Middelhav har steget 15 punkter til ws 100, og det kan ventes ytterligere oppgang når vedlikehold ved den viktige Svartehavshavnen Novorossiysk avsluttes i slutten av september.I annenhåndsmarkedet skal den 1990-bygde VLCC'en Tsukubasan ha blitt solgt for 24,3 millioner dollar. Ingen skip er solgt til opphugging den siste uken.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller

Kommentarer til denne saken