Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Moderat aktivitet

Det er fortsatt moderat aktivitet i VLCC-markedet, og ratene er utenom en ny topp satt av Frontline, foreløpig stabile. Suezmax-markedet beveger seg sidelengs

Det er meldt seks VLCC-slutninger i Midtøsten det siste døgnet, og raten er stort sett uendret. Den saudiarabiske befrakteren Vela er igjen på en offensiv i markedet, og har sluttet tre VLCC'er til US Gulf.De tre VLCC'ene er sluttet på worldscale 82,5 og laster i de to første ukene av oktober. Raten er ned 2,5 punkter fra nivået på fredag.Som iMarkedet meldt i går ettermiddag, så har Frontline sluttet Front Lord på ws 120 fra Gulfen til Malakka. Det er fem punkter over forrige ratetopp satt i forrige uke. Skipet laster 270.000 tonn 26. september.Det er ellers helt stille i VLCC-markedet.Suezmax-markedet er også heller rolig, tre slutninger meldt i Vest-Afrika, hvor raten til østkysten av USA ligger på ws 105 , og skipene laster i første uken av oktober. I Middelhavet er det rapportert ti slutninger, ratene er ikke kjent.I Midtøsten er det imidlertid mer fart i mangelen på ledige VLCC'er, og fire suezmax er meldt sluttet. Blant annet skal Front Birch være sluttet med 130.000 tonn til Kina på ws 135, som er omkring 10 punkter over resten av markedet. Skipet laster 2. oktober.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Kun i dag: 30 % på alle varer hos Christiania Glasmagasin