Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Nedside på kort sikt

VLCC-ratene har falt markert over julen, og skipsmeglerhuset P.F. Bassøe mener at nedsiden for øyeblikket er støre enn oppsiden i stortankmarkedet

Mens VLCC'ene i markedet i Midtøsten logget mellom 90.000 og 100.000 dollar dagen frem til jul, så har ratene falt markert i romjulen.For reiser fra den Arabiske Gulf til Sør-Korea får moderne VLCC'er nå worldscale 97,5, mot ws 150-160 en uke før jul. Den nye raten tilsvarer omkring 60.000 dollar dagen. Vestover har raten falt til ws 85, ned fra ws 130 før jul. Det gir en timecharterrate på drøye 61.000 dollar dagen.I Vest-Afrika er markedet imidlertid fortsatt meget stramt og det sluttes nå på worldscale 165, som gir omkring 113.000 dollar dagen ifølge Bassøe.- Tonnasjetilgangen overstiger for øyeblikket etterspørselen i VLCC-markedet i Midtøsten, med en tilhørende ratefall. Rederne vurderer nå å ballaste skip fra Østen til Vest-Afrika, som vil øke konkurransen i et ellers stramt område, skriver Bassøe, som forventer en flat utvikling i VLCC-ratene på kort sikt.I suezmax-markedet er ratene fortsatt sterke, og VLCC-lasting er prismessige billigere enn suezmax'er. I Vest-Afrika får moderne suezmax'er ws 260, som gir knappe 91.000 dollar dagen, mens det i det indre Middelhav og Svartehavet betales 113.000 dollar dagen for moderne suezmaxtonnasje.- I sum går vi inn i 2004 med mer nedside enn oppside i det krote bilde. Men for å ikke miste perspektivet, så er timecharteravkastning fortsatt meget sunn i alle segmenter og størrelser, skriver Bassøe i ukesrapporten.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Kommentarer til denne saken