Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Ny bunn etablert

Det ser ut til at det nå er etablert en ny bunn for VLCC-markedet i Midtøsten midt på worldscale 50-tallet. Suezmax-ratene er på vei ned i Vest-Afrika

Det er meldt fem VLCC-slutninger i Midtøsten det siste døgnet, og dermed ser det ut til at den ventede aktivitetsøkning har latt vente på seg. Ratene ser imidlertid ut til å ha bunnet foreløpig på nivåer mellom worldscale 55 og 57 både østover og vestover fra den Arabiske Gulf.Det er blant annet gjort to slutninger til US Gulf, og et Tankers-skip får ws 57,5 for reisen, og laster 25. oktober. Det andre skipet får ws 55 for tilsvarende reise.Ratene ligger nå nær eller rett under Frontlines breakeven på 21.200 dollar pr. dag for VLCC'ene.Østover er blant annet 1989-bydge Halden meldt sluttet med 240.000 tonn til Thailand, og skipet får ws 57,5 for reisen. Det laster 24. oktober.Det er meldt to slutninger i Vest-Afrika, og her også ratene markert ned. Et Tankers-skip får ws 60 til US Gulf med en last på 260.000 tonn. Det er ned 35 punkter fra forrige uke. Skipet laster 25. oktober. Front Commerce er meldt sluttet på en engangsrate på 1,65 millioner dollar til India, og laster 21- oktober.Fallet i VLCC-ratene setter nå press på suezmax-ratene i området, som faller for tredje dag på rad. Det sluttes nå på ws 100 til østkysten av USA, ned nye 5 punkter. Raten tilsvarer knappe 24.000 dollar pr. dag. Tre slutninger meldt i Vest-Afrika.Stor spredning i raten i det Indre Middelhav, hvor det sluttes på nivåer mellom ws 115 og 102. Det er de nærmeste datoene som gir de høyeste ratene. Fem slutninger meldt.I Nordsjøen er det også en viss spredning og det er meldt to slutninger, hvorav to til USA. Ratene ligger i området ws 97,5 til 105, og trenden er ned også her.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Best i test: Maskinene som gjør frityrmaten sunn

Kommentarer til denne saken