Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Ny ratebunn for VLCC'ene(Ny)

Ratene i VLCC-markedet i Midtøsten falt ytterligere i går kveld, og det er nå meldt en slutning helt ned på worldscale 40,75. Økt aktivitet i suezmax og VLCC-markedet vest for Suez

Det er AP. Møllers moderne VLCC Elisabeth Maersk som er meldt sluttet med 255.000 tonn fra den Arabiske Gulf til Filippinene. Skipet laster 29. august for Petron. På timecharterbasis betyr det en dagrate på drøye 12.000 dollar dagen. Frontlines VLCC'er trenger 20.600 dollar pr. dag for å gå breakeven.Ratene har den siste tiden bikket ned mot ws 42 etter å ha ligget i to uker på nivåer på ws 45 eller rett over for reiser både østover og vestover fra Gulfen.Det kom en indikasjon på videre fall i VLCC-ratene tirsdag, som iMarkedet meldte, da Frontline ikke lenger klarte å slutte sin skip over markedsraten.- Det er lite nedside nå, men også liten oppside, masse ledig tonnasje fortsatt for august, og enormt med skip for september, sier en skipsmegler til iMarkedet torsdag morgen.Ifølge ukesrapporten fra skipsmeglerhuset Fearnleys er det fortsatt like mange VLCC'er ventet ledige i Gulfen de neste 30 dagene som det har vært de to siste ukene, omkring 57 VLCC'er.Det er totalt meldt tre VLCC-slutninger i Gulfen det siste døgnet, og de to andre slutningen er gjort på ws 45, med lastedatoer å tampen av måneden.Det er stor aktivitet i Vest-Afrika, med hele seks slutninger meldt, blant annet to til Taiwan og to til India. Toslutninger til US Gulf, blant annet Frontline kontrollerte British Progress, som får ws 60, Skipene laster i første del av september. Raten er litt ned fra midten av denne uken.Det ser ut til at rederne nå forsøker å kompensere overhenget av tonnasje i Gulfen med laster i Atlanterhavet. Det er meldt en slutning i Nordsjøen, Front Century får ws 60 av Navion for en frakt på 275.000 tonn til US Gulf. Raten uendret fra tidligere i uken.Aktiviten i suezmax-markedet i Middelhavet har kommet tilbake etter stillstand i første halvdel av uken. Ratene er på vei opp, og det sluttes nå på nivåer godt over ws 100 for datoer i begynnelsen av andre halvdel av august , mens ratene for slutten av måneden fortsatt ligger midt på ws 90-tallet.Tre suezmax-slutninger meldt i Vest-Afrika, uten spesielle endringer. Blant annet er Front Hunter meldt sluttet til Wilhelmshaven på ws 95 , og laster 30- august.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 41 VLCC'er, og 31 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken