Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Økende tro på fjerde kvartal

Aktørene i tankmarkedet tror nå på et sterkere stortankmarkedet i fjerde kvartal, og futuresprisen i kvartalet steg onsdag med 4,5 worldscalepunkter, eller knappe 3.000 dollar pr. dag

Futureskontrakten på VLCC-ruten fra den Arabiske Gulf til Japan for fjerde kvartal endte på worldscale 92 på den internasjonale futuresbørsen for fraktderivater Imarex onsdag. Tirsdag lå tilsvarende kontrakt på 87,5 punkter.Futureprisene for oktober og november steg også, og marked priser nå inn en snittrate i spotmarkedet på worldscale 100 for oktober, noe som gir omkring 46.500 dollar pr. dag på timecharterbasis.Det sluttes for øyeblikket på 64.600 dollar i spotmarkedet, etter en markert oppgang i ratene til ws 130 onsdag.Futureskontrakten for samme rute for første kvartal 2004 steg også i går, og er kvotert til ws 80, mot ws 76 tirsdag på Imarex. Det var også mindre økning i de lange kontraktene for første halvår 2004 og helåret 2004.Det var også oppgang på standardruten for VLCC’er fra Vest-Afrika til SU Gulf. Fjerdekvartalskontrakten steg fra 88,5 til ws 90. Førstekvartalskontrakten steg med to punkter til ws 80.For suezmax-tankskip steg fjerdekvartalskontrakten for reiser fra Vest-Afrika til Philadelphia med 2,5 punkter til ws 125. Mens oktoberkontrakten steg 2 punkter til ws 122.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Futureskontrakten er en avtale om å kjøpe eller selge en fastsatt mengde av et gode som skal gjøres opp mot prisen på et underliggende gode (i dette tilfellet sporraten) på en fastsatt dato i fremtiden til en fastsatt pris. En futureskontrakt gjøres opp daglig i forhold til markedsprisen på underliggende.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken