Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Ratene faller tilbake

VLCC-ratene i Midtøsten faller nå litt tilbake på moderat aktivitet. Det er liten aktivitet i suezmax-markedet

Det er meldt seks VLCC-slutninger i den Arabiske Gulf det siste døgnet, og raten er nå på retur etter å ha toppet seg i midten av uken på worldscale 115. for reiser til Fjerne Østen.Nå sluttes det på ws 110 på reiser til Sør-Korea og Durban. Blant slutningene er 1994-bygde Pacific Ruby, som får ws 110 for en reise med 260.000 tonn til Sør-Korea. Skipet laster 13. oktober. Videre er 1993-bygde New Vision sluttet til Durban på en tilsvarende rate, og laster 257.000 tonn den 5. oktober.Utenom en VLCC-slutning fra Venezuela er det stille i Atlanterhavsmarkedet.Det er stille også i suezmax-markedet, hvor det ikke er meldt en eneste slutning i Vest-Afrika, mens det er gjort to slutninger i det Indre Middelhav. Raten ligger på ws 92,5.To slutninger er meldt i Midtøsten, hvor raten til Kina nå ligger på ws 115. Det er noe opp fra begynnelsen av uken. Slutningene gjelder september.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Siste sjanse: 10 superkupp du gjør på Cyber Monday