Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Ratene opp i Middelhavet

Suezmax-ratene stiger nå i det Indre Middelhav på bedre aktivitet, mens VLCC-markedet i Midtøsten ser svakere ut

Det er meldt seks VLCC-slutninger i Midtøsten det siste døgnet, og det er ingen tegn til bedring, snarere en liten svekkelse. Det sluttes nå på ws 45 både østover og vestover.Blant slutningene er Tankers-VLCC Millenium, som får ws 42,5 for en reise med 280.000 tonn til US Gulf. Skipet laster 23. august. 1992-bygde New Valor får ws 45 for en reise med 270.000 tonn til Vesten, og laster 11. august.Tre VLCC'er er sluttet fra Vest-Afrika, og raten er opp fem punkter fra begynnelsen av uken. Det sluttes nå på ws 60 til US Gulf, og skipene laster i slutten av august.I Karibien skal Berge Stadt ha blitt sluttet med 270.000 tonn for en reise til Singapore. Raten er oppgitt til 1,7 millioner dollar.Det har vært mest action i suezmax-markedet det siste døgnet, spesielt i det Indre Middelhav. Det er meldt seks slutninger i regionen, og ratene ligger nå på worldscale 90 pluss, mot 85 i begynnelsen av uken.I Vest-Afrika er ratenivået uendret på ws 87,5 for reiser til østkysten av USA. Fire skip er meldt sluttet.Frontline Front Emperor skal være sluttet fra Wiffen Head til US Gulf, og raten er oppgitt til ws 100.
Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken