Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Stabile høye rater

Tankratene har vært stort sett stabile denne siste uken med kun mindre justeringer i de to største segmentene. De videre utsiktene er fortsatt gode

Ifølge skipsmeglerhuset P.F. Bassøe er det en positiv trend i stortankmarkedet også for den kommende uken. Det har vært godt aktivitet hele den siste uken. Køene av tankskip Bosporus-stredet fortsetter å binde opp tonnasje som igjen bidrar til en stramhet i markedet.Imidlertid noterer Bassøe seg at rederne for øyeblikket ikke presser for høyere rater, men aksepterer forrige nivå. Det skal fortsatt være en del laster igjen for februar.I Midtøsten får VLCC'ene worldscale 145 for en reise til Sør-Korea, uendret fra uken før. Det gir en timecharterrate på 95.700 dollar dagen. Vestover er raten også uendret på ws 120, hvilket gir omkring 94.300 dollar dagen.I Vest-Afrika steg ratene marginale 2,5 punkter til ws 200. Det gir en voldsom dagrate på 138.000 dollar pr. dag for en rundreise til US Gulf.I suezmax-markedet har det vært en liten svekkelse i Vest-Afrika, ratene kom ned 12,5 punkter til ws 287,5. På timecharterbasis ligger markedet nå rett under 100.000 dollar dagen. I det indre Middelhav falt ratene med 10 punkter til ws 310, eller 144.000 dollar dagen.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Nordic American Tanker Shipping eier tre suezmax'er som frem til oktober 2004 går på kontrakter til Shell med en garantert minimumsrate på 22.000 dollar dagen.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai

Kommentarer til denne saken