Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Stille før stormen

Det har ikke vært noe aktivitetsøkning i VLCC-markedet som fortsetter å være preget av liten fart og ratene er fortsatt under press mens ledige tonnasje bygges opp

Ifølge Fearnleys kan situasjonen beskrives som "stille før stormen" og påpeker i sin ukentlige rapport at det fortsatt gjenstår over 60 laster som skal sluttes for mai i Midtøsten.Det er nå meldt hele 66 ledige VLCC'er for lasting i Midtøsten for de neste 30 dagene, en kraftig økning mot forrige ukes 40 enheter. Det er kun gjort 19 slutninger den siste uken. Trenden i VLCC-markedet beskrives av Fearnleys som svak.Ratene har falt ytterligere litt den siste uken, og det sluttes nå vestover fra den Arabiske gulf på worldscale 80 for VLCC'ene. Det gir omkring 56.000 dollar dagen. Fra gulfen til Fjerne Østen er raten nær uendret og ligger på ws 99, som gir drøye 60.000 dollar dagen.I suezmaxmarkedet er trenden den samme som i VLCC-markedet, ratene fortsetter å falle på svak aktivitet. På strekningen Vest-Afrika til USA falt ratene 7,5 punkter til ws 117,5 den siste uken, og gir nå omkring 33.000 dollar pr. dag på timecharterbasis. Også i det indre Middelhav falt ratene litt tilbake og ligger på ws 140 som gir omkring 55.000 dollar dagen.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Nordic American Tanker Shipping eier tre suezmax'er som frem til oktober 2004 går på kontrakter til Shell med en garantert minimumsrate på 22.000 dollar dagen.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Her kan du levere Eurojackpot