Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Stor aktivitet

Det er fortsatt stor aktivitet i både VLCC- og suezmax-markedet, og ratene holder seg stort sett stabile. Det er spesielt stor aktivitet i Vest-Afrika og i det indre Middelhav

Det er meldt åtte VLCC-slutninger i Midtøsten det siste døgnet, og det sluttes nå på worldscale 47,5 for reiser til Fjerne ØSten. Det er uendret fra før helgen. Det er lastedatoer i midten av august som sluttes.Vestover fra Gulfen er bildet mer blandet, blant annet er Front Lord meldt sluttet med 270.000 tonn til Brasil på ws 52,5. Skipet laster umiddelbart, noe som forklarer den noe høyere raten. Markedet ligger i området ws 45-47.I Vest-Afrika er det meldt hele fem VLCC-slutninger, hvorav fire er til US Gulf. Ratene for disse reisene ligger i området ws 47,5 til 50, som er svakt ned fra ws 50 som var nivået før helgen. Lastedatoene er i andre halvdel av august. Frontline har sluttet et skip på ws 52,5 til Kina, alternativt US Gulf, og laster allerede 8. august, noe som har gitt uttelling i bedre rate.Det er to slutninger i det indre Middelhav, blant annet et Frontline-skip til India, som får en engangsrate på 1,6 millioner dollar. Skipet laster 8. august.Det er suezmax'ene som dominerer i det Indre Middelhav, hele ni slutninger er meldt det siste døgnet. Lastedatoene er første halvdel av august, og ratene ligger nå i området ws 85, som er omkring 5 punkter lavere enn for noen dager siden. Det er også sluttet helt nede på ws 77,5.I Vest-Afrika er ratene i bedring, og det er meldt fire slutninger. Det er meldt slutninger på mellom ws 80 og 87 til østkysten av USA.Det er kun en slutning i Nordsjøen på ws 77,5. Det er et Alliance-skip som skal laste 5. august for en reise til østkysten av USA.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene

Kommentarer til denne saken