Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Store fall i suezmax-ratene

Suezmax-ratene har kommet under press blant annet på grunn av opprøret i Nigeria. VLCC-ratene har derimot kommet seg opp etter en bøgedalen rundt helgen

Ifølge ukesrapporten til Fearnleys så ser suezmax-bonanzaen i det Indre Middelhav og Svartehavet ut til å være over. Raten har falt fra worldscale 240 for en uke siden til ws 155 nå, og aktiviteten har vært nesten ikke eksisterende så langt denne uken.I Vest-Afrika har produksjons- og eksportproblmene i Nigeria også rammet suezmax'ene, og raten har falt 35 punkter til til ws 150 den siste uken. Det er kun i Midt Østen at ratene holder seg, og ligger rundt ws 185.Når det gjelder VLCC-markedet forventer derimot Fearnleys fortsatt et stramt markedet i Gulfen etter at aktiviteten kom tilbake denne uken. Ratene er opp igjen fra bunnivåer rundt ws 90, og ligger på ws 140 østover, og på ws 110 til Vesten.Fearnleys frykter imidlertid ratefall i Atlanterhavsbassenget , hvor det går mot et tonnasjeoverskudd som følge av problemene med opprør i Nigeria.Fearnleys forventer 24 ledige VLCC i Gulfen de neste 30 dagene, eksklusive Tankers og Frontline. For en uke siden var antallet 39.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping