Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Strammere marked

Tross stopp i aktiviteten de siste dagene, har markedet den siste uken blitt strammere, og det er lite ledig tonnasje for den neste 30 dagers perioden

Ifølge skipsmeglerhuset Fearnleys ukentlige markedsrapport kan de siste dagenes lave aktivitet i VLCC-markedet henge sammen med OPEC-møtet som ble avsluttet i går. I går forelå imidlertid resultatet, kartellet opprettholdt de vedtatte kuttene.Aktiviteten før helgen var imidlertid stor, så antallet ledige VLCC'er i Midtøsten de neste 30 dagene er på et lavt nivå. Kun 28 VLCC'er meldes å bli ledige i Midtøsten de neste 30 dagene, mot 47 for en uke siden. Tallene inkluderer ikke Tankers og Frontlines flåter.Ratene har kommet opp igjen den siste uken etter at bunnen ble nådd forrige onsdag. Ratene ligger på worldscale 90 østover fra Gulfen, mens det ifølge Fearnleys, sluttes på ws 85 vestover, mot 62,25 for en uke siden.Suezmax-markedet har viste en sterk tendens den siste uken, og ifølge Fearnleys er det mangel på tonnasje for lastene som kvoteres i markedet. Trenden er ansett som god for denne delen av markedet.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Nordic American Tanker Shipping eier tre suezmax'er som frem til oktober 2004 går på kontrakter til Shell med en garantert minimumsrate på 22.000 dollar dagen.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot