Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Suezmax-ratene holder fortsatt

Aktiviteten i VLCC-markedet har kommet tilbake det siste døgnet i Midtøsten, og ratene er kun svakt ned. I suezmax-markedet holder de sterke ratene seg foreløpig vest for Suez

Det er meldt seks vlcc-slutninger det siste døgnet i Midtøsten, og ratene er svakt ned. Tonnasjeoverhenget har foreløpig ikke gitt nye rateras etter korreksjonen over julen. Det sluttes nå på ws 92,5 til 95 østover fra den Arabiske Gulf.Blant slutningene som er meldt er 1991-bygde Venture Spirit som får ws 92,5 for en reise med 260.000 tonn til Østen. Skipet laster 22. januar. Videre er 1990-bygde Geilo meldt sluttet til Sør-Korea med 250.000 tonn på ws 95, skipet laster 2. februar.Et Frontline-skip er meldt sltutet til India på ukjent rate og laster 13. januar.I Vest.Afrika er det stille i VLCC-markedet er god fart over helgen, mens det er meldt to slutnigner i Nordsjøen. Front Eagle skal være sluttet på ws 155 til US Gulf, og laster 19. januar.Tre slutnigner av suezmax'er meldt i henholdsvis Vest-Afrika og det indre Middelhav. Ratene er stabile på ws 270-275. Lastedatoer i andre halvdel av januar.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året

Kommentarer til denne saken